Dodatkowe pieniądze dla pracowników już od maja. Co trzeba zrobić, aby takie dostać od pracodawcy?

W związku z nowelizacją przepisów prawa, dotyczącego bezpieczeństwa i higieny w pracy, Polacy zyskają ekstra pieniądze od pracodawców. Nowe dofinansowanie nie obejmie jednak wszystkich zatrudnionych. Kto skorzysta na nowych przepisach i co musi zrobić, wyjaśniamy poniżej.

Dodatkowe pieniądze dla pracowników już od maja. Co trzeba zrobić, aby takie dostać od pracodawcy?
Podaj dalej

Dodatkowe pieniądze już od 17 maja

W związku z przepisami, które ustanowiono w dniu 17 listopada 2023 r., pracodawcy mieli obowiązek dostosowania się do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy, o których mowa przewidują dodatkowe pieniądze dla pracowników, którzy świadczą pracę przy monitorach ekranowych.

Konkretnie na skutek wprowadzonych zmian, mogą otrzymać dofinansowanie na zakup szkieł kontaktowych. Jednakże – jak przypomina portal Infor.pl – w przypadku refundacji szkieł kontaktowych obecnie jeszcze obowiązują ograniczenia.

Nowe zasady dotyczą jedynie tych stanowisk, które utworzono po 17 listopada 2023 roku. Natomiast pracodawcy zatrudniający osoby przed wskazaną datą (17 listopada) otrzymali czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Termin ten upływa właśnie do 17 maja 2024 roku.

dodatkowe pieniądze na soczewki kontaktowe już w maju
Dodatkowe pieniądze na soczewki kontaktowe do pracy już w maju

W maju wszyscy pracownicy skorzystają z tej formy dofinansowania

Wsparcie finansowe dla pracowników na zakup soczewek kontaktowych będzie możliwy dla wszystkich już w drugiej połowie maja. Jednak, aby takie pieniądze otrzymać, należy przedłożyć pracodawcy dwa dokumenty.

Dofinansowanie zakupu soczewek kontaktowych warunkuje się dokumentem wystawionym przez lekarza medycyny pracy. To on musi potwierdzić fakt, że pracownik wymaga szkieł kontaktowych podczas pracy z monitorem ekranowym. Zaświadczenie jest podstawą refundacji aż do kolejnych badań okresowych. Ponadto oprócz zaświadczenia pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy o wypłatę dofinansowania.

Trzeba pamiętać, że wcześniej szkła kontaktowe nie były ujęte wprost w przywołanych przepisach. W związku z tym nie istniała jednoznaczna podstawa prawna do takiego dofinansowania.

Nie jest tajemnicą, że określenie refundowanej kwoty może być problematyczne dla pracodawców. Co do zasady bowiem kwota zwracana pracownikowi powinna umożliwiać zakup zarówno okularów, jak i soczewek kontaktowych. Tyle że okulary mogą być używane przez dłuższy czas, a soczewki kontaktowe wymagają wymiany według zaleceń. Niektórzy robią to codziennie, inni co tydzień lub co dwa tygodnie, a jeszcze inni co miesiąc.

Samozatrudnieni są w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę wzroku. Pomimo często wielu godzin spędzonych przed monitorem ekranowym, nie mogą kosztu zakupu okularów uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności. Czytaj także: Doskonałe informacje płyną z Ministerstwa Zdrowia. Rekordowa liczba nowych terapii na liście refundacyjnej

Przeczytaj również