Doskonałe informacje płyną z Ministerstwa Zdrowia. Rekordowa liczba nowych terapii na liście refundacyjnej

Doskonałe informacje płyną z Ministerstwa Zdrowia. Resort poinformował właśnie, że już od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. – To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Doskonałe informacje płyną z Ministerstwa Zdrowia. Rekordowa liczba nowych terapii na liście refundacyjnej
Podaj dalej

– Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków – zanzaczyła minister zdrowia.

Terapie te dotyczą m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich.

Pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii:

 • 7 we wskazaniach onkologicznych,
 • 26 we wskazaniach nieonkologicznych,
 • w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.
fot.: pixabay

W zakresie chorób rzadkich nastąpi:

 • zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma,
 • rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV,
  dla dzieci chorych:
 1. na SMA do 2 roku życia,
 2. na mukowiscydozę do 1 roku życia.
 • kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu,
 • objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowanaz Funduszu Medycznego.

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje:

 • pembrolizumab w leczeniu chorych na raka szyjki macicy,
 • relugolix, estradiol i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy,
 • rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Z kolei w kardiologii nastąpi:

 • rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca,
 • zmiana w programie lekowym obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi,
 • rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania empagliflozyny u chorych z niewydolnością serca.

Przeczytaj również