Polityka prywatności

Polityka prywatności WRC Media

WRC Media od początku istnienia w 2007 roku troszczy się o wasze dane osobowe, jednakże od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (często znane jako “GDPR” lub “RODO”). W związku z tym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale i wyjaśnić wam w jaki sposób przetwarzane są wasze dane osobowe na łamach naszego serwisu.

Dlaczego jest to takie ważne?

WRC Media nie jest serwisem, dla którego twoje dane osobowe stanowią istotną część działalności i nie mamy wobec nich złych zamiarów. Zarabiamy na emitowaniu reklam w formie bannerów reklamowych i artykułów komercyjnych. Nie sprzedajemy danych naszych czytelników, nie wysyłamy im mailingów. Wasze dane osobowe pojawiają się w naszym serwisie niejako przy okazji – tak, byście mogli komfortowo komentować artykuły w naszym serwisie, żebyście mogli kontaktować się z nami w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty e-mail. To dość istotne aspekty działalności serwisu internetowego, z których nie sposób zrezygnować. Stąd zgodna z wymogami RODO polityka prywatności. Warto podkreślić, że w dużej mierze decydujecie sami o tym jakie dane chcecie nam podać i czy w ogóle chcecie to robić.

Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi nakreślimy w niej, jakie dane osobowe musimy przetwarzać jako serwis, dlaczego to robimy i jak planujemy się zabezpieczać, byście mogli korzystać ze serwisu biztime.pl w poczuciu chronienia waszej prywatności na przykład przed atakiem korespondencji od zamożnego, nigeryjskiego księcia.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest:

WRC Media
Słowików 6
40-534 Katowice
NIP: 954 – 26 – 17 – 084

news@wrc.net.pl

Pozostałe definicje

Portal www.biztime.pl

Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,

Czytelnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portali

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portali, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zbieranie danych osobowych

WRC Media jako serwis www.biztime.pl zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

WRC Media jako serwis www.biztime.pl nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. WRC Media jako serwis www.biztime.pl nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

WRC Media jako serwis www.biztime.pl zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi komentarzy w serwisie – pierwotnie świadczonej za pomocą usługi Disqus, ale zabezpieczanej również na naszym serwerze na zasadach określonych w regulaminie (Umowa zawarta z użytkownikiem (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

Wasze dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez WRC Media jako serwis www.biztime.pl, w szczególności w celu czytania artykułów i umożliwienia komentowania treści publikowanych w serwisie, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych.

Za waszą zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

Ponadto, wasze dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do waszych zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług WRC Media jako serwis www.biztime.pl.

Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portali możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest warsza dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

– w celu dopasowania treści Portali, sklepów, i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług WRC Media jako serwis www.biztime.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy (6 ust. 1 lit. b RODO);

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski “wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portali lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:

będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;

jeżeli WRC Media jako serwis www.biztime.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki – dzięki temu wiemy, które tematy interesują was najbardziej i możemy pisać ciekawsze artykuły), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – oczywiście tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;

jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić spółkę oraz Portale, musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter, Disqus, Oktawave, Gemius), reklamowej czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

Choć zbieramy dane różnego rodzaju, ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie ma charakteru kompleksowego, a odnosi się do umotywowanego konkretnym celem zakresu danych. Przykładowo – agencji reklamowej, która współpracuje z nami emitując banner reklamowy, przekazujemy informacje na temat tego ile osób dany banner reklamowy wyświetliło, jednak oczywiście nie przekazujemy jej np. adresów IP komentujących artykuły w naszym serwisie czy adresów e-mail korespondujących z nami czytelników. Nasz pracownik odpisujący na e-maile od czytelników widzi z jakiego e-maila przyszedł dany list, ale nie wie jaki system operacyjny posiada nadawca, choć takie informacje potrafi wywnioskować nasz system statystyk internetowych. Czytelnik może za pośrednictwem naszego serwisu udostępnić artykuł w serwisie Facebook, ale nie powiemy Facebookowi jaki jest jego e-mail i jakie komentarze pisał w naszym serwisie. I tak dalej, i tak dalej.

Wasze prawa

Pamiętajcie, że zależy nam byście podczas korzystania z WRC Media jako serwis www.biztime.pl, czuli się bezpieczni i chronieni. W każdej chwili możecie poruszyć z nami temat swoich danych osobowych wykorzystywanych na łamach Portali, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail news@biztime.pl

Przysługuje wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do usunięcia waszych danych (“prawo do bycia zapomnianym”)

prawo do sprostowania waszych danych

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (ciasteczka)

WRC Media jako serwis www.biztime.pl wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu, takim jak na przykład przeglądarka Google Chrome, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka, ale nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania naszych czytelników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu poprosiliśmy was o zaakceptowanie polityki cookies podczas pierwszego wejścia na naszą stronę internetową. Akceptacja naszej polityki cookies jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie skonfigurowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r.