Zwolnienia lekarskie z powodu zaburzeń psychicznych w Polsce to nawet 15,5 mln dni rocznie

l4 lekarz pacjent
fot. freepik

W Polsce w 2023 r. zwolnienia z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania stanowiły 6,4 proc. wszystkich eZLA. Te zwolnienia są dłuższe, bo trwały średnio 20 dni – zauważył prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podczas konferencji „Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana”.

Zwolnienia lekarskie z powodu zaburzeń psychicznych w Polsce to nawet 15,5 mln dni rocznie
Podaj dalej

Prezes zwrócił uwagę, że zaświadczenia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania najczęściej wystawiane są osobom w wieku 30-49 lat (zarówno kobietom, jak i mężczyznom). Osobom w tym wieku w 2023 r. wystawiono zaświadczenia lekarskie na 15,5 mln dni. To stanowi 60 proc. łącznej absencji chorobowej we wszystkich grupach wiekowych.

 

Zbigniew Derdziuk przypomniał, że ZUS od 2004 r. realizuje program rehabilitacji w schorzeniach psychosomatycznych. Do 2023 r. skorzystało z niego 61,6 tys. osób. Konferencję zorganizowały Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – PIB i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Odbyła się ona w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Wydarzenie to zainaugurowało Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który jest obchodzony 29 maja.

 

Przeczytaj również