Komunikat GIOŚ w związku z pożarami w Warszawie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że stacje monitoringu jakości powietrza włączone do Państwowego Monitoringu Środowiska, które lokalizowane są w strefie oddychania (ok. 2-4 m nad powierzchnią gruntu), nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Komunikat GIOŚ w związku z pożarami w Warszawie
Podaj dalej

Aktualnie (dane pomiarowe z godz. 12:00) dla większości stacji w Warszawie i na stacjach w najbliższej okolicy, jakość powietrza jest klasyfikowana w kategorii „Bardzo dobry” Polskiego indeksu jakości powietrza. Wyjątkiem jest stacja zlokalizowana przy ul. Tołstoja, należąca do m.st. Warszawy, skąd dane przesyłane są z opóźnieniem (aktualnie dostępne wyniki z godz. 07:00 wskazują na indeks „Umiarkowany” dla pyłu zawieszonego PM10).

Pożar przy Marywilskiej 44

W niedzielę przed godz. 4 zapaliły się Kupieckie Domy Towarowe Marywilska 44.  Skala pożaru była ogromna – na miejscu pracowały aż 43 zastępy straży pożarnej. Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna pożaru. Strażacy informują, że cały czas monitorowana jest jakość powietrza. Jak dotąd nie ma informacji o przekroczeniu wskaźników.

Przeczytaj również