Zwolnienia lekarskie L4 coraz bardziej pod lupą ZUS-u. W jakich przypadkach możesz zostać skontrolowany?

Zwolnienia lekarskie w ostatnim czasie ponownie stały się tematem debat publicznych. Nic dziwnego, po pandemii koronawirusa nie jest wielkim problemem ich załatwienie przez internet. Wiele osób korzysta z tego nagminnie, oszukując pracodawców. W jakich sytuacjach można wpaść pod lupę ZUS i narazić się na problemy? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym artykule, w którym szerzej zajmujemy się tym tematem.

Zwolnienia lekarskie L4 coraz bardziej pod lupą ZUS-u. W jakich przypadkach możesz zostać skontrolowany?
Podaj dalej

Zwolnienia lekarskie są pod lupą ZUS-u. W jakich sytuacjach możemy zostać skontrolowani?

Pracownicy zatrudnieni na etacie za pośrednictwem umowy o pracę lub umowy zlecenie mają prawo do zwolnienia lekarskiego L4. W takich przypadkach każda osoba chora otrzymuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny w kwocie 80 proc. wynagrodzenia. W niektórych przypadkach ZUS ma jednak prawo skontrolować danego pracownika, czy faktycznie jest chory i czy przypadkiem nie oszukuje swojego pracodawcy. W jakich przypadkach tak się dzieje? Już tłumaczymy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stawia sprawę jasno, jeśli chodzi o możliwe kontrolowanie L4 poszczególnych pracowników. „Podstawą prawną przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest art. 17 i 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ‚ustawą zasiłkową’, oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich” – czytamy na stronie ZUS-u.

Co można robić podczas zwolnienia lekarskiego?

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim nie mogą pracować zawodowo – także zdalnie. Jeśli zostanie to wykryte przez ZUS, pracownik straci zasiłek chorobowy. W skrajnych przypadkach może on zostać zmuszony, aby go oddać. „Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu powiadomienia o niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnień lekarskich prowadzą postępowanie w sprawie zasadności przyznania prawa do zasiłku takiemu pracownikowi. Jeżeli zostanie potwierdzone, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia prawa do zasiłku” – informuje ZUS.

Podczas zwolnienia lekarskiego jest określane, czy dana osoba powinna w swoim stanie leżeć, czy też może swobodnie chodzić. „”Osoba niezdolna do pracy może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia. Szczególnie jeżeli jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc ze strony innych osób, wykonywanie przez nią czynności życia codziennego w okresie niezdolności do pracy jest nieuniknione. Nie są to okoliczności, które mogą stanowić podstawę pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego” – informuje ZUS> W przypadku zwolnienia L4 z kodem 1 istnieje nakaz przebywania w domu przez cały okres zwolnienia, poza wyjątkiem pójścia do apteki. W przypadku L4 „chodzącego” możliwe jest wyjście na spacer czy zakupy. Warto jednak pamiętać, że podczas zwolnienia nie jest możliwe podróżowanie do innych krajów.

Przeczytaj również