Uruchomienie Mechanizmu Moskiewskiego przez OBWE

Tego można było spodziewać się od dłuższego czasu – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uruchamia Mechanizm Moskiewski. Wszystko w celu zbadania naruszeń praw człowieka przez Rosję na terytorium Ukrainy. Chodzi w szczególności o bezprawnie więzionych cywili.

Uruchomienie Mechanizmu Moskiewskiego przez OBWE
Podaj dalej

Na posiedzeniu Stałej Rady 45 państw uczestniczących OBWE, w tym Polska, uruchomiło Mechanizm Moskiewski. Na jego podstawie zostanie następnie powołana misja niezależnych ekspertów, których zadaniem będzie ustalenie faktów w zakresie ewentualnych naruszeń dotyczących arbitralnego przetrzymywania przez Rosję cywili w Ukrainie oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących możliwego rozwiązania tej sytuacji.

To barbarzyństwo się nie kończy

Wiarygodne źródła, w tym wcześniejsze misje ekspertów Mechanizmu Moskiewskiego, ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), ONZ, jak również organizacje społeczeństwa obywatelskiego informują o bezpodstawnym przetrzymywaniu przez Rosję ogromnej liczby cywili w Ukrainie. Więźniowie są torturowani, poddawani przemocy seksualnej, są pozbawieni dostępu do adwokata, przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża również nie mają do nich dostępu. Miejsca pobytu wielu więźniów są nieznane. Więzieni są równieżprzedstawiciele lokalnych ukraińskich władz, wolontariusze niosący pomoc humanitarną, obrońcy praw człowieka, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarze, przedstawiciele mediów, duchowni, nauczyciele, zwykli obywatele.

Od ponad 700 dni bezprawnie przetrzymywanych jest również trzech członków Specjalnej Misji Monitorującej OBWE.

Przeczytaj również