Dodatki dla pracowników pomocy społecznej już pewne. Prezydent podpisał ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dodatki dla pracowników pomocy społecznej już pewne. Prezydent podpisał ustawy
Podaj dalej

Inicjatywa przyznania pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, także instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 dodatków w wysokości 1000 zł miesięcznie powstała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie nowelizacje ustaw umożliwiające wprowadzenie programów, dzięki którym możliwe będzie przyznanie takich dodatków.

Jak podkreślała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pieniądze te pozwolą godnie żyć i poczuć, że trudna praca pracownic i pracowników socjalnych jest w Polsce szanowana i doceniana. Rozwiązania dotyczą także rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W trakcie prac parlamentarnych szefowa resortu rodziny podkreślała, że piecza zastępcza powinna w możliwie największym stopniu przypominać pełen troski i opieki dom rodzinny. System wymaga w jej ocenie głębokiej, systemowej reformy, a wprowadzenie wspomnianych dodatków to pierwszy krok w tym kierunku.

Dla kogo dodatki od 1 lipca?

Podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacje ustaw mają umożliwić wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • klubach samopomocy,
 • systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny,
 • instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie),
 • osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Przeczytaj również