Rządowe wsparcie dla odbiorców energii i ciepła. "Ludzie nie mogą wybierać między ciepłem w domu a ciepłą zupą"

Sejm skierował do dalszych prac w komisjach (do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych z terminem przedstawienia sprawozdania do 15 maja 2024 r.) rządowy projekt ustawy zapewniający skuteczne wsparcie dla wrażliwych odbiorców energii. Przygotowany przez MKiŚ projekt zapewni wsparcie dla 1,5 miliona rodzin w drugiej połowie 2024 r.

Rządowe wsparcie dla odbiorców energii i ciepła. „Ludzie nie mogą wybierać między ciepłem w domu a ciepłą zupą”
Podaj dalej

3,5 mln gospodarstw domowych otrzyma bony energetyczne, bo ubóstwo energetyczne w Polsce jest 2 razy wyższe niż średnia w UE. Utrzymywanie uzależnienie Polski od paliw kopalnych przez poprzedni rząd doprowadziło do tego, że skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Od 2016 r. uzależnienie to się zwiększało. Dziś ciężko pracujemy, by to naprawić. Sytuacja na rynku się poprawia, ale zanim Polacy to odczują to trochę czasu minie, bo to proces długofalowy. Ceny ciepła bardziej obciążają budżety domowe niż energia elektryczna. Ludzie nie mogą wybierać między ciepłem w domu a ciepłą zupą. Dlatego proponujemy skuteczne rozwiązania chroniące wrażliwych odbiorców energii: gospodarstwa domowe, samorządy oraz małe i średnie firmy– mówiła w Sejmie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało kilka głównych rozwiązań, które pozwolą na skuteczne wsparcie odbiorców energii. Chodzi głównie o wprowadzenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz wprowadzenie możliwości rekalkulacji (obniżenia) taryf za energię elektryczną i gaz ziemny.

Jak będzie działał bon energetyczny?

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym – 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł dla 2-3 osobowych, 500 zł dla 4-5 osobowych, 600 zł dla 6 osobowych i większych. Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Przeczytaj również