Rząd zamrozi ceny energii jeszcze w tym roku. Będzie też bon energetyczny - nawet do 2500 zł

Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Według wstępnych założeń osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Realizacja działań osłonowych będzie kosztowna – rząd zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 6 mld zł.

Rząd zamrozi ceny energii jeszcze w tym roku. Będzie też bon energetyczny – nawet do 2500 zł
Podaj dalej

Jakie są założenia bonu energetycznego?

Jak wskazano w projekcie, rachunki większości odbiorców w gospodarstwach domowych płaconych w II połowie 2024 r. wzrosną względem I połowy 2024 r. o ok. 29 proc., a bon energetyczny dodatkowo złagodzi wzrost rachunków mniej zamożnych gospodarstw domowych. Brak wszelkich działań po stronie rządu, spowodowałby, że wysokość rachunku za energię elektryczną dla większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosłaby aż o ok. 62 proc. względem rachunku w I półroczu 2024 r.

Zamrożenie cen prądu

 • Na drugą połowę 2024 roku przedłużone zostanie obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną.
 • Cena dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.
 • Gdyby nie interwencja rządu, stawka taryfowa (bez zamrożenia) wynosiłaby 739 zł MWh.
 • Ponadto, w drugiej połowie 2024 roku utrzymana zostanie dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla:
 1. instytucji samorządowych;
 2. podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali;
 3. małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Bon energetyczny

 • Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:
 1. do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 2. do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.
 • Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.:
 1. emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury,
 2. emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł).
 • Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
 1. 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 2. 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 3. 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 4. 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.
 5. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc. (od 600 zł do 1200 zł).
 • Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
 • Wniosek dotyczący bonu energetycznego można będzie złożyć do gminy, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
 • Na rozpatrzenie wniosku będzie 60 dni.
 • Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Ponadto, celem nowych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 roku dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych. Do 30 czerwca 2025 roku przedłużone zostanie także funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Przeczytaj również