Kwiecień z najniższym bezrobociem w Polsce od 1990 roku

W końcu kwietnia 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc., a bez pracy pozostawało 798,5 tys. osób – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Licząc od 1991 r. nigdy w kwietniu nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego.

Kwiecień z najniższym bezrobociem w Polsce od 1990 roku
Podaj dalej

Według wstępnych danych w końcu kwietnia 2024 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do 798,5 tys. osób – zarówno w skali miesiąca, jak i roku, dynamika spadku wyniosła 2,9 proc. W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2024 r. było 13,1 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych.

Licząc od 1991 r. nigdy w kwietniu nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Jak wynika ze wstępnym danych, w kwietniu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 88,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, podobnie jak miesiąc wcześniej i o 6,8 tys. (8,4 proc.) więcej niż w kwietniu 2023 r.

Eurostat: Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej

Dobre wieści dotyczące sytuacji na rynku pracy płyną także spoza Polski. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2024 roku wyniosła 2,9 proc., a Polska zajęła – wraz z Czechami – pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Dla porównania unijna średnia wyniosła 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc. Drugie miejsce w marcu br. zajęła Słowenia z bezrobociem na poziomie 3,1 proc., a trzecie Niemcy oraz Malta z wynikiem 3,2 proc.

Przeczytaj również