Polska liderem w Europie. Dane dotyczące bezrobocia szokują

Kondycję gospodarek można oceniać przez pryzmat różnych parametrów. Polska jest liderem w Europie. Okazuje się, że dane dotyczące bezrobocia szokują.

Polska liderem w Europie. Dane dotyczące bezrobocia szokują
Podaj dalej

Dobrze rozwinięta ekonomia pozwala na znalezienie pracy każdemu, kto ma chęć podjąć się jakiegokolwiek zajęcia. W przypadku Polski z punktu widzenia statystyki opublikowanej przez Eurostat mamy powody do zadowolenia. Okazuje się, że w obszarze osób poszukujących pracy, mamy najmniejszy odsetek w Unii Europejskiej.

Bezrobocie utajone – cichy problem gospodarki

Trzeba pamiętać o tym, że dane prezentowane w różnych zestawieniach są tylko statystyką. Co za tym idzie, można ją przedstawiać w określony sposób. Pewnego rodzaju dostosowanie danych pod konkretne tezy zaburza rzeczywistość. Dlatego przed dokładniejszym omówieniem bieżących danych na temat bezrobocia w Polsce według Eurostatu, trzeba zdawać sobie sprawę z jednego zjawiska.

ZUS dodatek finansowy
fot. freepik

Praktycznie w każdej gospodarce występuje bezrobocie utajone. To znaczy, że istnieją ludzie pozbawieni stałego źródła dochodu, ale brakuje o nich informacji w systemie. Nie zgłaszają się do urzędów pracy lub z powodu określonych przepisami zasad, nie spełniają oni kryteriów, aby uznano ich za bezrobotnych. W związku z tym realny poziom bezrobocia w Polsce z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest wyższy, niż nam się wydaje.

Polska liderem w Europie, dane szokują

Ostatnie dane, które spływają do Polski, mogą budzić zaskoczenie. Poziom inflacji zaczyna spadać, powoli wyhamowuje również spirala podwyżek. Dobre są także dane dotyczące bezrobocia. Okazuje się, że według informacji opublikowanych przez Eurostat poziom bezrobocia oscyluje w przedziale 2,9%.

Podobnie było w lutym, gdzie również odnotowaliśmy zbliżony poziom bezrobocia. Co ciekawe dla Unii Europejskiej średni poziom bezrobocia kształtuje się na poziomie 6%. Co za tym idzie z punktu widzenia stopy bezrobocia Polska, znajduje się w dwa razy lepszej sytuacji od innych państw wspólnoty. Według prezentowanych danych w podobnie komfortowej sytuacji są również między innymi Czechy.

Dużo mówi się również o tym, że Polska powinna dołączyć do strefy euro. Pytanie, czy jest to dla nas korzystne rozwiązanie, pozostaje otwarte. Z punktu widzenia danych Eurostatu stopa bezrobocia w strefie euro wynosi średnio 6,5%. Więc jest ona wyższa od średniej dla całej Unii Europejskiej.

Przeczytaj również