Jesteśmy w czołówce Europy z powodami do dumy. Niemcy daleko w tyle

Polska ma powody do zadowolenia. Na tle pozostałych państw Europy prezentujemy się bardzo dobrze. Niemcy w tej kwestii mają sporo do poprawy.

Jesteśmy w czołówce Europy z powodami do dumy. Niemcy daleko w tyle
Podaj dalej

Oczywiście statystyka jest pewnym zakłamaniem rzeczywistości. Zawsze znajdziemy argumenty przeciwko prezentowanym danym. Jednak mimo wszystko takie zestawienia dają określoną perspektywę i też pozwalają ocenić, czy robimy dobrą pracę ze swoją gospodarką. Najnowsze podsumowanie Eurostatu uświadamia, że na tle krajów Starej Unii nie powinniśmy mieć kompleksów.

Ubóstwo na terenie Unii Europejskiej

Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, w 2023 roku 94,6 milionów osób w Unii Europejskiej, co stanowi 21% populacji, było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ta liczba, choć ogromna, wskazuje na nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to problem dotyczył 95,3 milionów obywateli, czyli 22% populacji. Na tę sytuację wpływ z pewnością miała między innymi pandemia. Zmieniła ona w wielu miejscach na świecie strukturę zatrudnienia. I wprowadziła ludzi na niższy poziom życia.

Jaka jest definicja ubóstwa w Europie?

Eurostat definiuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jako te, które żyją w gospodarstwach domowych doświadczających co najmniej jednego z trzech stanów:

  1. zagrożenie ubóstwem.
  2. poważne i ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych.
  3. życie w gospodarstwie domowym, gdzie trudno o pracę dla członków rodziny.

Są to być może dosyć ogólne parametry, ale sprawiedliwe dla każdego badanego kraju. W związku z tym zachowują one duży stopień obiektywizmu. Na podstawie tych kryteriów Eurostat przygotował zestawienie. Wyniki w skali procentowej wskazują, jaki odsetek osób na czas realizacji badania było zagrożonych ubóstwem.

Jesteśmy w czołówce Europy!

Dane za 2023 rok pokazują znaczące różnice w odsetku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w poszczególnych krajach UE. Najwyższe wskaźniki odnotowano w:

  • Rumunii (32%),
  • Bułgarii (30%),
  • Hiszpanii (27%),
  • Grecji (26%).

Z drugiej strony, najniższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem odnotowano w:

  • Czechach (12%),
  • Słowenii (14%),
  • Finlandii i Polsce (po 16%).

Polska wyróżnia się relatywnie niskim poziomem zagrożenia ubóstwem w porównaniu do wielu innych krajów UE. Z wynikiem 16% Polska znajduje się w grupie państw o najmniejszym odsetku osób zagrożonych ubóstwem. To pozytywna informacja, ale nie oznacza, że problem został całkowicie wyeliminowany.

Niemcy muszą się sporo uczyć

Polacy mają swego rodzaju kompleks niższości w porównaniu do krajów Starej Unii. Tymczasem okazuje się, że Niemcy, gdzie odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosi około 21% znajdują się na poziomie średniej unijnej. Co nie jest rewelacyjnym wynikiem na jedną z największych gospodarek na świecie. W związku z tym możemy powoli odchodzić od kompleksu niższości wobec doświadczonych członków wspólnoty. Ciekawym przypadkiem są Włochy. Mają one wyższy wskaźnik ubóstwa, co również wpływa na ogólną średnią w UE.

Niemcy na politycznym zakręcie

Problem jest, ale o nim się nie mówi

Dane za 2023 rok wskazują na niewielką poprawę w zakresie zagrożenia ubóstwem w Unii Europejskiej. Choć odsetek osób zagrożonych ubóstwem spadł o 1 punkt procentowy w porównaniu do 2022 roku. Problem nadal pozostaje poważny i wymaga dalszych działań na poziomie krajowym i unijnym. Niestety wydaje się, że wyrównanie poziomów życia w różnych państwach Europy jest niemożliwe. Zawsze są czynniki, które determinują określoną sytuację.

źródło: ec.europa.eu.

Przeczytaj również