18 przedmiotów w szkołach podstawowych do zmiany. Uczniowie będą mieli mniej nauki

W ostatnim czasie głośno było o zniesieniu prac domowych dla uczniów w polskich szkołach. W myśl nowej ustawy w klasach I-III nie ma już prac domowych – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających małą motorykę, natomiast w klasach IV-VIII zadania są nieobowiązkowe i nieoceniane. Jak się okazuje, to nie koniec pomysłów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracownicy resortu przygotowali projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

18 przedmiotów w szkołach podstawowych do zmiany. Uczniowie będą mieli mniej nauki
Podaj dalej

Publikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i instytucje. Jednocześnie z opublikowaniem projektów 23 kwietnia rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Treści nauczania z przedmiotów zostaną ograniczone o około 20 %. Głównie te, które są niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej. Przyjrzyjmy się zatem jak ma to wyglądać w praktyce.

Proponowane zmiany dotyczą ograniczenia treści nauczania następujących przedmiotów:

Szkoła podstawowa (klasy IV-VIII)

Język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

Liceum ogólnokształcące i technikum

Język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.

Branżowa szkoła I stopnia

Język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

Branżowa szkoła II stopnia

Język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

Kiedy?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wdrażanie kompleksowej reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest zaplanowane na 2026 r. dla szkoły podstawowej i na 2028 rok w szkole ponadpodstawowej. Wcześniej, bo od września 2025 r. planowane jest wdrożenie nowych przedmiotów szkolnych –  edukacji obywatelskiej, która zastąpi historię i teraźniejszość, likwidowaną sukcesywnie od 1 września 2024 r. oraz edukacji zdrowotnej, która zastąpi zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowy.

 

 

Przeczytaj również