Zupełnie nowy przedmiot we wszystkich polskich szkołach od 2025 roku

Podczas wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosili inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym. Edukacja zdrowotna – bo o nim właśnie mowa będzie nauczana we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych już od 1 września 2025 roku. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są założenia wprowadzenia do planu lekcji nowego przedmiotu.

Zupełnie nowy przedmiot we wszystkich polskich szkołach od 2025 roku
Podaj dalej

Według wstępnych założeń edukacja zdrowotna będzie obejmować zagadnienia zdrowia psychicznego, fizycznego, a także kwestie zdrowego odżywiania, profilaktyki, problemu uzależnień oraz edukacji seksualnej. Nowy przedmiot zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest przewidziany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i a także klas I-III szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia.

W tym miejscu warto dodać, że że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje już też programy aktywizujące i edukujące dzieci i młodzież: „Sportowe talenty” i „Aktywna szkoła”. Minister Nitras zaznaczył, że rolą szkoły jest to, by uczniowie nabywali umiejętności ruchowe, które decydują o sprawności, także w późniejszych latach.

Powołałam zespół ekspertów, który wypracuje podstawy programowe nowego przedmiotu. Koordynatorem zespołu został prof. Zbigniew Izdebski, doświadczony pedagog, seksuolog, nauczyciel akademicki – powiedziała minister Nowacka.

Ekspertów do zespołu rekomendowali też ministrowie zdrowia oraz sportu i turystyki. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że szkoła musi uczyć, jak zadbać o własne zdrowie.

Profilaktyka to priorytet, bo pozwala nam zachować długie życie w dobrym zdrowiu. Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na wyrobienie zdrowych nawyków stylu życia niż czas w szkole – dodała minister zdrowia.

fot.: pixabay

 

Przeczytaj również