Matura 2024 - poznaliśmy harmonogram tegorocznych egzaminów

7 maja br. (wtorek) rozpocznie się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca. Dziś MEN przedstawiło harmonogram matur.

Matura 2024 – poznaliśmy harmonogram tegorocznych egzaminów
Podaj dalej

W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:

  • część pisemna – od 7 do 24 maja,
  • część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2024 r.

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2024 r.
Ok. 263 000 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2023/2024, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej:

  • język polski – bez określania poziomu,
  • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
  • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;

w części pisemnej:

  • język polski – na poziomie podstawowym,
  • matematyka – na poziomie podstawowym,
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
  • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Przeczytaj również