Wiemy, dlaczego Polacy chodzą na L4 - jest kilka powodów

Zwolnienie lekarskie popularnie określane jako L4, jest czasową niezdolnością do pracy. Wiemy, z jakich powodów Polacy najczęściej rezygnują na jakiś czas z pracy. Czy tylko chodzi o poprawę zdrowia?

Wiemy, dlaczego Polacy chodzą na L4 – jest kilka powodów
Podaj dalej

Pracodawcy mają wrażenie, że część pracowników nadużywa korzystanie z L4. Ile jest w tym prawdy? Okazuje się, że to zjawisko poddaje się wielu badaniom. Przeprowadzone analizy wskazują, że motywacji związanych z niezdolnością do pracy jest kilka. I co ciekawe są one różne ze względu na płeć.

L4 wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem

W ostatnich latach rynek pracy doświadcza zjawiska nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Jest to poważne wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i dla systemu opieki zdrowotnej. Z najnowszych badań wynika, że znacząca część zwolnień około 21,9 mln w ubiegłym roku, była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Wnioski płynące z kontroli ZUS oraz sondażu przeprowadzonego przez serwis Livecareer wśród ponad 1,7 tys. polskich pracowników rzucają światło na głębsze przyczyny tego zjawiska.

Jesteśmy zestresowani i przemęczeni

Analiza danych pokazuje, że przemęczenie stanowi kluczowy powód, dla którego pracownicy decydują się na nieuzasadnione zwolnienia lekarskie. Prawie jedna trzecia respondentów (32%) przyznała, że choć była zdolna do pracy, zdecydowała się na takie zwolnienie. Co więcej, potrzeba odpoczynku była najczęściej wskazywaną przyczyną (35%). Prze bodźcowanie jest zjawiskiem, o którym niewiele mówi się na polskim rynku pracy.

zmiana przepisów przepisy ostrożność szczególna ostrożność
Pixabay

Wiemy, dlaczego Polacy chodzą na L4

Złe relacje z szefem, obok problemów rodzinnych, stanowią kolejną znaczącą przyczynę nadużywania zwolnień lekarskich (po 14%). Konflikty w miejscu pracy nie tylko demotywują, ale i wywołują stres oraz lęk. To prowadzi do szukania ucieczki w formie zwolnień. Żaneta Spadło, ekspertka kariery z LiveCareer.pl, zwraca uwagę, że zła atmosfera w pracy może prowadzić do zaburzeń psychicznych, co z kolei skutkuje wzrostem legalnie wystawianych zwolnień z tego tytułu.

Mężczyźni częściej biorą zwolnienie

Interesującym spostrzeżeniem jest fakt, że mężczyźni częściej decydują się na nieuzasadnione zwolnienia lekarskie niż kobiety. Przyczyną może kłopot z radzeniem sobie z presją społeczną. W 2023 roku odsetek mężczyzn, którzy skorzystali z „lewego L4”, był wyższy o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2020, co wskazuje na wzrost tego zjawiska.

Co się stanie jak wezmę za dużo L4?

Z badania Livecareer wynika również, że nadużycie zwolnień lekarskich nie pozostaje bez konsekwencji dla pracowników. Aż 15% osób, które niewłaściwie skorzystały z L4, poniosło za to karę. Przy czym 61% z nich straciło pracę, w tym 30% zostało zwolnionych dyscyplinarnie. Te dane pokazują, że problem fałszywych zwolnień jest poważny i wymaga kompleksowego podejścia.

praca komputer
fot. freepik

Jak ograniczyć „lewe” L4?

Eksperci sugerują, że jednym ze sposobów na ograniczenie nadużywania zwolnień lekarskich jest bardziej przychylne podejście pracodawców do urlopów pracowniczych. Rozwiązanie to może zwiększyć zadowolenie pracowników i zmniejszyć ich potrzebę uciekania się do fałszywych zwolnień, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Zjawisko fałszywych zwolnień lekarskich wymaga uwagi i działań zarówno ze strony pracodawców, jak i instytucji państwowych. Tylko poprzez zrozumienie i adresowanie głębszych przyczyn, takich jak przemęczenie i złe relacje w miejscu pracy, możemy spodziewać się zmniejszenia tego problemu na polskim rynku pracy.

źródło: LiveCareer.pl

Przeczytaj również