Finansowanie programu Czyste Powietrze będzie wznowione. Wszystko z myślą o zdrowiu Polaków

„Chcemy wypłacić zaległe środki, ale także wdrożyć długofalowe rozwiązania, które zapewnią płynność w finansowaniu Programu Czyste Powietrze. Jest to priorytet dla naszego rządu w kolejnych miesiącach” – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia 2024 r. w MKiŚ.

Finansowanie programu Czyste Powietrze będzie wznowione. Wszystko z myślą o zdrowiu Polaków
Podaj dalej

Mamy świadomość, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na wypłatę środków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Chcę obiecać, że te pieniądze zostaną im wypłacone – zadeklarowała minister Paulina Hennig-Kloska nawiązując do wstrzymania wypłat z dotacji w ramach programu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała także, że Ministerstwo wraz z NFOŚiGW pracują nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze:

Na Czyste Powietrze, z pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, otrzymaliśmy 200 mln zł – dotacja zostanie wznowiona. Pracujemy też nad środkiem zaradczym, który pozwoli na wypłacenie wszystkich zaległości. Docelowo chcemy uruchomić pulę środków dostępnych z #FEniKS na 2024 r., czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – podkreśliła minister.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, odniosła się także do zmian, jakie w przyszłości będą wdrażane w tym programie priorytetowym NFOŚiGW:

Po wdrożeniu zasobów finansowych, naszym celem jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, ale także chcemy poprawić jego efektywność. Czyste powietrze oraz to, aby ludzie przestali umierać z powodu zanieczyszczonego powietrza – to nasz cel finalny – dodała.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie środki są przeznaczone na program Czyste Powietrze?
Z pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało 200 mln zł na program Czyste Powietrze. Z wykorzystaniem tych środków wznowione zostaną wypłaty dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Jaka jest wartość zaległości w realizacji wpłat w ramach programu Czyste Powietrze?
Zaległości dotyczą 300 mln zł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad środkiem zaradczym, który pozwoli na pokrycie wszystkich zaległości. Przedstawiciele resortu zapewniają, że wypłaty będą zrealizowane.

Skąd będą pochodziły środki na wypłaty?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje również nad wprowadzeniem rozwiązania zastępczego, które pozwoli zrealizować wszystkie zaległe płatności. Docelowo by upłynnić wypłaty z programu Czyste Powietrze planowane jest uruchomienie puli środków dostępnych na ten rok z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Ile?

 • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
 • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
 • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Trzy formy dofinansowania

Dotacja
Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.

Dotacja z prefinansowaniem
Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego
Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Przeczytaj również