Na zapłacenie tej opłaty macie tylko 14 dni. Później pojawią się problemy

Czy tego chcemy, czy nie uiszczenie niektórych opłat jest obowiązkowe, a zapominalstwo wiąże się z kolei z niepotrzebnymi problemami. Zdarza się, że przepisy z góry określają czas, w jakim należy za daną rzecz zapłacić – w przypadku tej, o której dzisiaj sobie porozmawiamy mamy na to jedynie 14 dni. O co dokładnie chodzi? W jaki sposób działa i jaka jest jej pełna nazwa? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. 

Na zapłacenie tej opłaty macie tylko 14 dni. Później pojawią się problemy
Podaj dalej

Na zapłacenie tej opłaty macie tylko 14 dni

kary kierowców brak oc kara opłata płaca minimalna 2023
Pixabay/Gosia K.

Samo istnienie opłat jest często niezbędne w celu zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i rozwój różnych usług oraz infrastruktury. Opłaty mogą być stosowane w różnych obszarach i nierzadko zdarza się, iż są one obowiązkowe. Osoby, które zapomną wnieść odpowiednią kwotę lub lekceważą przepisy mogą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Opłata, o której w dzisiejszym artykule sobie porozmawiamy wcale nie działa inaczej. 

Mowa tu o tak zwanej opłacie adiacenckiej. W dużym skrócie: to opłata naliczana w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości, który następuje w wyniku: 

  • jej podziału, 
  • scalenia,
  • wybudowania,
  • podłączenia urządzeń infrastruktury technicznej. 

Środki na ten cel pochodzą z różnych źródeł, takich jak: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, 
  • Skarb Państwa, 
  • fundusze Unii Europejskiej lub inne źródła zagraniczne. 

Może zostać ona nałożona przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta zgodnie z przyjętą uchwałą wydaną przez radę gminy. Opłata adiacencka musi zostać opłacona w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji o jej nałożeniu. Inaczej, jak można się domyślić, na osobę niewywiązującą się z obowiązku może zostać nałożona kara. Poza tym grożą jej potencjalne konsekwencje prawne. 

Stawki opłaty adiacenckiej mogą się od siebie różnić. Wynosi ona od 30 proc. do 50 proc. wzrostu wartości nieruchomości. 

Opłata adiacencka – o tym wiele osób nie ma pojęcia 

Organ gminy zobligowany jest do przestrzegania określonych ustawowo terminów na wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. W takim wypadku ważne jest sprawdzenie, czy organy gminne nie przekroczyły terminu – bo jeśli tak się stało, to właściciel nieruchomości nie będzie musiał jej płacić. Dzieje się tak, gdy decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej zostanie wydana później niż 3 lata od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej lub od stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Co ciekawe, jedynie w przypadku scalenia i podziału nieruchomości ustawa w żaden sposób nie określa konkretnego terminu ustalenia opłaty. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. 

Zgodnie z polskim prawem, właściciel ma możliwość wnioskowania o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty. Aby to zrobić, musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy. Decyzja o rozłożenie opłaty na raty może być podjęta, uwzględniając warunki ustalone w decyzji o opłacie adiacenckiej, na do 10 lat – wniosek może oczywiście dotyczyć krótszego okresu.

Przeczytaj również