Ważna informacja ZUS dla przedsiębiorców z Marywilskiej

We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów – przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.

Ważna informacja ZUS dla przedsiębiorców z Marywilskiej
Podaj dalej

Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS). Dodatkowo od 13 do 17 maja br. w godz. 8.00-15.00 – pod specjalnym numerem telefonu 22 590 25 01 – przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek. – informuje ZUS.

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl).

fot.: PSP

Przeczytaj również