Startują konsultacje wakacji składkowych. Przedsiębiorcy skorzystają jeszcze w tym roku?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt przepisów wprowadzających wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Dziś został on skierowany do uzgodnień i konsultacji. Zapraszamy do przesyłania opinii do 6 lutego 2024 r.

Startują konsultacje wakacji składkowych. Przedsiębiorcy skorzystają jeszcze w tym roku?
Podaj dalej

Dotrzymujemy słowa. Dziś skierowaliśmy projekt tzw. wakacji składkowych do konsultacji społecznych. To korzystne rozwiązanie, na które czekało wielu przedsiębiorców. Szacujemy, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać prawie 2 mln osób. Chcemy, aby miały taką możliwość jeszcze w tym roku. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do przekazywania nam swoich opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas ważny – zaznacza minister Krzysztof Hetman.

Chcemy, aby nasze działania były prowadzone w duchu dialogu z przedsiębiorcami. Zależy nam na wspólnym wypracowaniu jak najkorzystniejszego rozwiązania, które będzie realną pomocą dla najmniejszych firm – dodaje wiceminister Jacek Tomczak.

Wakacje składkowe – założenia

Wakacje składkowe to dobrowolne rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) wpisanych do CEIDG. Będzie polegać na możliwości skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis. Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Rozwiązanie nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Terminy i liczby

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2024 r., tak aby już w listopadzie tego roku pierwsi przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego rozwiązania. Szacuje się, że z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,8 mln osób. Koszt rozwiązania w bieżącym roku to ok. 1,73 mld zł. Projekt przepisów został udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 lutego 2024 r. na adres urlopdlafirm@mrit.gov.pl.

Wakacje składkowe – zasady skorzystania

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Przykładowo, jeśli będzie chciał, by to listopad był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien zostać złożony do ZUS-u w październiku.

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców – do 20. dnia następnego miesiąca.

Przeczytaj również