Rząd ułatwi rolnikom dostęp do kredytów konsumenckich. Nowe przepisy wejdą w życie lada chwila

Dobre wiadomość dla wszystkich kredytobiorców. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, których celem jest usunięcie trudności i ograniczeń dotyczących udzielania kredytów dla rolników.

Rząd ułatwi rolnikom dostęp do kredytów konsumenckich. Nowe przepisy wejdą w życie lada chwila
Podaj dalej

Chodzi w szczególności o uchylenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne, a także przepisu Kodeksu cywilnego dotyczącego niedozwolonych postanowień umownych, który nie uwzględnia specyfiki kredytów udzielanych ze wsparciem publicznym.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim wpłynie pozytywnie na sektor rolny, jeśli chodzi o utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej i zapewnienie dalszego korzystania przez rolników z programów rządowych – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Najważniejsze rozwiązania

  • Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.
  • Rolnicy będą mogli korzystać z dostępu do kredytów konsumenckich na zasadach obowiązujących przed 7 stycznia br.
  • Nowe przepisy usuną ograniczenia dostępu do finansowania rolników wynikające ze wzrostu jego kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz niepewności prawnej w zakresie udzielania kredytów ze wsparciem publicznym.
  • Rozwiązanie to zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników z programów publicznych, np. kredytów objętych dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej wprowadziła w życie od 7 stycznia 2024 r. rozwiązania polegające na objęciu ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Dotychczas działalność rolnicza była kwalifikowana jako działalność gospodarcza nie objęta ochroną konsumencką.

Przeczytaj również