Prawie 2 mld zł na wsparcie dla studentów. "Nie chcemy, aby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę"

Znakomite informacje dla studentów płyną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort poinformował właśnie, że w 2024 roku zaplanowano 1,6 mld. zł w projekcie podziału środków na dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów. To jednak nie koniec. Kolejne  230 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty akademików i stołówek, a także ponad 54 mln zł na wydatki związane z przyznawaniem stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia.

Prawie 2 mld zł na wsparcie dla studentów. „Nie chcemy, aby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę”
Podaj dalej

Zwiększenie środków na pomoc finansową dla studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postawiło sobie najwyraźniej za cel wyjść naprzeciw potrzebom całego środowiska akademickiego. Wśród planowanych działań jest m.in. przekazywanie środków finansowych na pomoc materialną dla studentów. Łączny budżet państwa na ten rok obejmuje kwotę 1 mld 623 mln zł.

– Chcemy wspierać całe środowisko akademickie, żeby dla wszystkich było oczywiste, że w Polsce warto się uczyć, studiować, pracować, zakładać rodziny i mieszkać. Nie chcemy, aby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę – mówi minister Dariusz Wieczorek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba te nakłady ponosić. One dotyczą kwestii zarówno bezpośrednio związanych ze średnią wypłatą stypendiów, ale również tych związanych ze sprawami socjalnymi oraz budową akademików czy stołówek – dodaje szef resortu nauki.

Stypendia dla studentów i doktorantów

Tym samym aż o 178 mln zł zwiększy się dotacja na świadczenia dla studiujących. Obejmie ona: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Formy pomocy materialnej dla studentów:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi

Stypendium socjalne będzie mógł uzyskać każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Warunek jest jeden – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty z 1 294,4 zł. Od 1 października 2024 roku próg ten zwiększy się do 1 570,5 zł netto.

 

Przeczytaj również