Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 r. według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 5,4%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w styczniu 2023 roku. Początek bieżącego roku wygląda więc pod tym względem lepiej niż początek roku ubiegłego.

Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej
Podaj dalej

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2024 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych w końcu stycznia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 49,5 tys. osób, czyli o 6,3%. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. było o 19,8 tys. (tj. o 2,3%) mniej bezrobotnych niż rok wcześniej.

Wzrost ma charakter cykliczny

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2024 r. wzrosła w stosunku miesięcznym o 0,3 punktu proc. Takie wzrosty na początku roku miały miejsce również w latach ubiegłych i wyniosły: w 2023 r. 0,3 punktu proc., w 2022 r. 0,1 punktu proc., w 2021 r. 0,2 punktu proc., w 2020 r. 0,3 punktu proc.

Wzrost stopy bezrobocia na początku roku ma charakter cykliczny. Powodem wzrostu jest ustanie bądź ograniczenie aktywności zawodowej w branżach silnie związanych z warunkami pogodowymi, tj. w branżach: rolniczej, sadowniczej, budowlanej, turystycznej, organizacji imprez, etc. W tych segmentach gospodarki niemożliwym jest utrzymanie pełnego zatrudnienia przez cały rok, pracownicy podejmujący tu pracę w miesiącach cieplejszych, kiedy miejsca pracy są dostępne, mają świadomość, iż może być tak, że zabraknie zleceń zimą, a pojawią się dopiero na wiosnę. Jak co roku spodziewane jest ożywienie na rynku pracy na wiosnę, wtedy zaczynają być poszukiwani pracownicy sezonowi.

Dane Eurostatu

Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Nasz kraj zajmuje pod tym względem drugie miejsce wśród krajów UE (po Malcie). Według danych opublikowanych 1 lutego 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w grudniu 2023 r. 2,7% w Polsce, wobec 5,9% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie EURO. – podaje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeczytaj również