Polska elektrownia jądrowa: Współpraca dozorowa z ekspertami USA

Wizyta, która rozpoczęła się w Warszawie, potrwa trzy tygodnie i obejmie przegląd procedur i praktyk oraz wymianę doświadczeń w obszarze licencjonowania elektrowni jądrowej. Wizyta jest częścią rozbudowanych relacji z przedstawicielami amerykańskiego dozoru jądrowego.

Polska elektrownia jądrowa: Współpraca dozorowa z ekspertami USA
Podaj dalej

Licencjonowanie elektrowni jądrowej jest złożonym procesem, do którego eksperci PAA przygotowują się już od kilku lat. Na wniosek inwestora, wydawane będą przez Prezesa PAA zezwolenia, odpowiednio na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację elektrowni jądrowej.

Eksperci PAA będą sprawdzać wniosek i załączone dokumenty techniczne pod kątem zgodności z obowiązującym prawem krajowym oraz wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Wieloletnia współpraca z USA

Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego jest partnerem PAA od wielu lat. Pierwszą umowę o współpracy podpisano w 2010 r. Zgodnie z zapisami zeszłorocznego porozumienia PAA i NRC współpracują w zakresie:

  • wymiany informacji technicznej,
  • działalności związanej z nowymi technologiami, takimi jak zaawansowane reaktory i małe reaktory modułowe (SMR),
  • badań nad bezpieczeństwem jądrowym,
  • szkoleń i udziału pracowników w indywidualnych projektach.

Program polskiej energetyki jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej gospodarki, natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Dlaczego potrzebujemy elektrowni jądrowej?

Polski rząd decydując się na program jądrowy uwzględnił cztery korzyści związane z tą technologią:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej, pozwoli zmniejszyć wpływ wahań na rynku węgla, gazu i ropy na ceny prądu dla odbiorcy końcowego. Dodatkowo paliwo jądrowe można kupić od wielu państw na świecie i zgromadzić zapasy wystarczające na kilka lat pracy siłowni;
  • zapewnienie stabilnych cen prądu dla polskich odbiorców. Nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet 80 lat. Dlatego koszt inwestycji rozkłada się na wiele lat pracy obiektu. Po uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacji zapewnia ona łatwe przewidywanie cen energii.
  • korzyści dla środowiska. Elektrownia jądrowa nie emituje szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów, w szczególności dwutlenku węgla (CO2), związków azotu i siarki (SOx i NOx) czy pyłów. Powstające w elektrowni niewielkie ilości odpadów można bezpiecznie składować.
  • budowa nowej innowacyjnej branży nauki, rozwoju i przedsiębiorczości. Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej wzmocni polskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa już teraz prowadzące działalność związaną z tą dziedziną.

 

Przeczytaj również