Polska dalej z rekordowo niskim bezrobociem. W UE pod tym względem jesteśmy niedoścignieni

Kolejny miesiąc z rzędu Polska może pochwalić się rekordowo niskim bezrobociem. To powód do zadowolenia, bowiem ze wszystkich krajów członkowskich UE, Polskę wyprzedza tylko Malta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2024 r. wyniosła 5,4 proc. i była o 0,1 p.p. niższa niż w styczniu 2023 r. To poziom zgodny z przewidywaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polska dalej z rekordowo niskim bezrobociem. W UE pod tym względem jesteśmy niedoścignieni
Podaj dalej

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2024 wyniosło 5,4 proc.

W końcu stycznia 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,1 tys. bezrobotnych, o 20,5 tys. (2,4%) mniej niż w końcu stycznia 2023 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 48,8 tys. (6,2%). Po raz ostatni niższy poziom bezrobocia w styczniu zanotowano w 1990 roku.

Stopa bezrobocia w końcu stycznia wyniosła 5,4%, a więc wzrosła o 0,3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w odniesieniu do stycznia 2023 r. spadła o 0,1 p.p. Niższą stopę bezrobocia w styczniu zanotowano z kolei po raz ostatni także w 1990 roku.

Dane Eurostatu

Według danych Eurostatu Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Nasz kraj zajmuje pod tym względem drugie miejsce wśród krajów UE (po Malcie). Z kolei według danych opublikowanych 1 lutego 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w grudniu 2023 r. 2,7% w Polsce, wobec 5,9% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie EURO.

Przeczytaj również