Pierwsi kierowcy przejechali już obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego

Zakończyły się prace budowlane drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach dopuścił ten fragment obwodnicy do ruchu 4 kwietnia br. Nowa droga biegnie na odcinku między węzłem Brezelia, a nowym rondem na ulicy Opatowskiej. Ma 2,7 km długości i jest to ostatni, piąty odcinek tak zwanej małej obwodnicy Ostrowca. Jak podkreśla GDDKiA, głównym celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców. Ponadto, dzięki wyprowadzeniu ruchu poza obszary miejskie nastąpiło ograniczenie ryzyka kolizji w centrum Ostrowca.

Pierwsi kierowcy przejechali już obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego
Podaj dalej

Budowa małej obwodnicy

Plac budowy został przekazany wykonawcy w połowie listopada 2021 r. Po ponad dwóch latach, w marcu 2024 r., budowa została zakończona i wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie trasy.

W ciągu DK9 wybudowane zostały:

  • dwa mosty,
  • wiadukt nad drogą powiatową,
  • przepusty ekologiczne.

Dodatkowo powstały trzy obiekty mostowe w ciągu dróg dojazdowych. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach przeprowadzili kontrolę obowiązkową tej inwestycji 28 marca 2024 r. Na podstawie jej wyników 4 kwietnia br. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozytywną decyzję na użytkowanie i dopuścił ją do ruchu. 11 kwietnia obwodnica została oficjalnie otwarta.

Przeczytaj również