Nauczyciele dostaną ogromne podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie płacowe jest już podpisane

Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały wczoraj rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany będą spore i mocno odczuwalne, bowiem wynagrodzenia wzrosną nawet o 33%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej. Padły też konkretne kwoty.

Nauczyciele dostaną ogromne podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie płacowe jest już podpisane
Podaj dalej

Wynagrodzenie nauczycieli jest wieloskładnikowe – wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego automatycznie wzrośnie wysokość niektórych z pozostałych składników. Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wpłynie również na wzrost dodatkowych składników wynagrodzenia.

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem. – czytamy na stronie resortu.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą:

  • nauczyciel poczatkujący – 4 908 zł
  • nauczyciel mianowany – 5 057 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł

dla pozostałych nauczycieli

  • nauczyciel poczatkujący – 4 788 zł
  • nauczyciel mianowany – 4 910 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł

Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2% od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023.

Przeczytaj również