Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy

Będą dotacje z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury. Zasady naboru do programu ogłosili wiceministrowie Jan Szyszko w Zielonej Górze oraz Jacek Protas w Krakowie. Dowiedzieliśmy się również kto będzie mógł ubiegać się o te środki, oraz jaka będzie wysokość dofinansowania.

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy
Podaj dalej

Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Do połowy kwietnia tego roku 27 mld zł trafi do Polski. Fundusze z KPO adresowane są do sektorów polskiej gospodarki, które najbardziej dotknęła pandemia COVID-19. W ramach tego planu branża gastronomiczna i hotelarska (HoReCa), a także turystyczna i kulturalna ma szansę na wsparcie finansowe poprzez bezzwrotne dotacje – powiedział wiceminister Jacek Protas.

Na co można otrzymać dotacje?

O pieniądze z KPO będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach trzech komponentów:

inwestycyjnego

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • zakup maszyn i urządzeń wyposażenia,

szkoleniowego

  • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,
  • unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności,

doradczego

  • opracowanie modelu biznesowego,
  • przygotowanie procedur technicznych.

Jak podaje MFIPR, wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Dotacje bezzwrotne z KPO są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 proc. (liczony rok do roku). Wysokość wsparcia wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Przeczytaj również