Kolejne rodziny z dodatkowym wsparciem pieniężnym. Dodatki 1000 zł mają być wypłacane od 1 lipca

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Zmian będzie sporo.

Kolejne rodziny z dodatkowym wsparciem pieniężnym. Dodatki 1000 zł mają być wypłacane od 1 lipca
Podaj dalej

Dzięki zawartym w nim rozwiązaniom osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej otrzymają dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł.

Już 29 lutego br. z inicjatywy ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odbył się okrągły stół w sprawie pieczy zastępczej, przy którym przedstawicielki i przedstawiciele całego środowiska związanego z pieczą zastępczą w Polsce, reprezentowane były także organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administracja rządowa.

Naszym celem jest dobro dzieci, dobro każdego dziecka, dobro rodzin, które otaczają te dzieci opieką i dobro systemu pieczy zastępczej tak ważnego, a tak zaniedbanego przez ostatnie lata – mówiła wówczas Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Na co mogą liczyć rodziny zastępcze?

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. Aby było to możliwe, jeszcze w 2024 roku środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.

 

Przeczytaj również