Bon senioralny - kolejny dodatek tym razem od Tuska

Wsparcie socjalne jest częścią aktualnej polityki. Obojętnie, kto przejmuje władzę w Polsce, jakaś forma dopłat dla społeczeństwa zostaje. Bon senioralny jest kolejnym dodatkiem, tym razem ze strony rządu Donalda Tuska.

Bon senioralny – kolejny dodatek tym razem od Tuska
Podaj dalej

Praktycznie cała polityka w Unii Europejskiej zbudowana jest w dużym stopniu na dopłatach, dotacjach i bonach dla obywateli. Europa, jako kontynent starzeje się. Politycy koncentrują się na emerytach, a także rencistach. To oni są teraz kołem zamachowym dla partii politycznych, aby utrzymać wysokie poparcie. Tak pojawił się dzisiaj pomysł dodatku o nazwie bon senioralny.

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Polityki Senioralnej. Ma ono na celu wsparcie osób starszych, a także ich rodzin w codziennym życiu. Jest to świadczenie finansowe, którego wysokość odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta ma być wykorzystana na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora. Obejmuje między innymi zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wsparcie w codziennych czynnościach.

emeryci pieniadze nbp
fot. freepik

Bon senioralny – dla kogo?

Dodatek jest przeznaczony do osób, które skończyły 75. rok życia. Takie kryterium wiekowe określono z rozmysłem. Badania pokazują, że po przekroczeniu tego wieku wzrasta ryzyko niesamodzielności i potrzeby wsparcia w codziennych działaniach. Oprócz kryterium wiekowego, istotne są również aspekty finansowe. Bon jest dla seniorów o dochodach do 5 tys. zł brutto oraz ich rodzin. Powinni skorzystać z niego krewni, którzy mimo aktywności zawodowej nie są w stanie zapewnić opieki swojemu członkowi rodziny.

Kluczową rolę w organizacji usług opiekuńczych dla seniorów odgrywają samorządy gminne. Mają być one odpowiedzialne za koordynację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń. Opiekunowie zainteresowani pomocą w ramach bonu senioralnego, muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest odbycie minimum 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami.

Potencjalne korzyści dla gospodarki

Pomoc osobom starszym wymaga określonej ilości ludzi do działania. Dzięki temu, istnieje realna szansa na nowe miejsca pracy. Wszystko dla specjalistów, którzy chcą nieść realne wsparcie dla seniorów. Pojawienie się nowych firm sprawi, że jakaś część pieniędzy z bonu senioralnego w innej formie wróci ponownie do gospodarki. W formie sprzedanych dóbr i usług. Z ciekawością obserwujemy dalszy rozwój tego projektu.

źródło: www.pap.pl

Przeczytaj również