Inspekcja Transportu Drogowego dostanie nowe uprawnienia

Minister infrastruktury Alvin Gajadhur ogłosił 4 grudnia br., że zamierza przedłożyć Radzie Ministrów projekty ustaw zmieniające zasady funkcjonowania formacji jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego. Zmiany mają być poważne, bowiem chodzi o przekształcenie ITD w służbę mundurową. To pozwoli jej funkcjonariuszom wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Inspekcja Transportu Drogowego dostanie nowe uprawnienia
Podaj dalej

Propozycja nowelizacji obejmuje dwie ustawy. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego.

— Zmiany, które wprowadzamy doprowadzą do znacznego zwiększenia efektywności kontroli na polskich drogach. Państwo polskie musi nadążać za rzeczywistością, a ta wymaga od nas zdecydowanych działań. Walczymy z nieuczciwą konkurencją w polskim sektorze transportu drogowego i będziemy w tym jeszcze skuteczniejsi. Jestem pewien, że proponowane zmiany spotkają się z uznaniem branży transportowej. Jej przedstawiciele od dawna o to zabiegali — powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Główne założenie to skuteczna i szybka reakcja w określonych miejscach kraju

Szef resortu infrastruktury przyznał, że główne zmiany będą miały pozytywny wpływ na efektywność wykonywanych przez ITD operacji i działań. Możliwe będzie między innymi sprawniejsze reagowanie na sytuacje nagłe. Stanie się tak poprzez alokowanie większej liczby inspektorów dla dokonywania kontroli w określonych miejscach kraju.

Projekt zmian zakłada m.in. zmiany w strukturze organizacji ITD. Umożliwią one szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych. Duże znaczenie będzie miało także zapewnienie spójności zadań kontrolnych realizowanych przez poszczególnych wojewódzkich inspektorów.

To jednak nie wszystko. Inspektorzy transportu drogowego pod względem prawnym zostaną zrównani z funkcjonariuszami innych służb kontrolnych.

— Dzięki proponowanym przez nasz resort zmianom służba w Inspekcji stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna — powiedział A. Gajadhur. Wyraził nadzieję, że proces pozyskiwania nowych pracowników do służby przyspieszy, a wysoko wykwalifikowane kadry, którymi dysponuje ITD będą mogły zostać jeszcze lepiej zagospodarowane.

Obecne zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Utworzenie tej wyspecjalizowanej służby wynikało z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Dodatkowo do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy kontrola przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz:

  • przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą lub jej odcinkiem pobieranej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

To oczywiście nie wszystko. Szczegółowy zakres zadań Inspekcji Transportu Drogowego jest zdecydowanie szerszy i dostępny jest pod tym linkiem.

Przeczytaj również