Dodatkowe 1000 zł dla pracowników socjalnych

Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy korzystny dla osób zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej. Ministra rodziny rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że rząd umożliwi w ten sposób wprowadzenie programów, które w całości dofinansują  samorządom dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników tego sektora w kwocie 1 tys. zł brutto.

Dodatkowe 1000 zł dla pracowników socjalnych
Podaj dalej

Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi głównie o ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra usług społecznych, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa itp.

– Pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji pracę, która musi być odpowiednio wynagradzana. Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie. To efekt intensywnych prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem i premierem, za którą serdecznie dziękuję. To dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników, to wsparcie dla samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie dla ich najbardziej potrzebujących mieszkańców. Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe – mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Co ważne dofinansowanie to będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych. Określą ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach.

 

 

Przeczytaj również