Miliony euro trafią na pogranicze Polski i Ukrainy - wiemy na co zostaną wydane

18 kwietnia Komitet Monitorujący Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym. Tym samym już niebawem na pogranicze Polski i Ukrainy trafią miliony Euro.

Miliony euro trafią na pogranicze Polski i Ukrainy – wiemy na co zostaną wydane
Podaj dalej

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również wiceminister w Radzie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko, wicemarszałek województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz przedstawiciele władz obwodowych Ukrainy.

Dzięki decyzjom komitetu na polsko-ukraińskie pogranicze trafi prawie 82 mln euro. Te pieniądze wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze, uczelnie i organizacje pozarządowe, by mogły jeszcze pełniej zadbać o bezpieczeństwo w pasie przygranicznym. Pozwolą też zadbać o poprawę jakości środowiska w tym rejonie – powiedział minister Wojnarowski.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty.

Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

  • zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych.

Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało 20 projektów z priorytetu Zdrowie. Koncentrują się one na ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza.

Przeczytaj również