Nadchodzą zmiany w ustawie pomocowej. Ukraińcy przebywający w Polsce nie dostaną już pewnych świadczeń, zmieni się też status pobytu

W ostatni piątek marca do Rządowego Centrum Legislacji przesłany został projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym miesiącu projekt trafi  do Sejmu, gdzie zostanie przegłosowany. Na co zatem mogą liczyć mieszkający w Polsce obywatele Ukrainy?

Nadchodzą zmiany w ustawie pomocowej. Ukraińcy przebywający w Polsce nie dostaną już pewnych świadczeń, zmieni się też status pobytu
Podaj dalej

Najważniejszą rzeczą, która ma zmienić się po nowelizacji ustawy, jest przedłużenie tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Ta została pierwotnie wprowadzona decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r., stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Dodatkowo jest realizacją zapowiedzi Rządu RP ze stycznia 2024 roku o konieczności przygotowania kompleksowej nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji uchodźców wojennych oraz uszczelnienia systemu udzielanego wsparcia.

Co się zmieni?

Zgodnie z projektem ustawy, pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat. Aby tak się jednak stało, będą musiały zostać spełnione konkretne warunki.

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy
Flaga Ukrainy fot. pixabay

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o pobyt czasowy będzie musiała uzupełnić i zaktualizować wszystkie niezbędne dane w bazie PESEL UKR w organie gminy. Po drugie, należy złożyć elektroniczny wniosek do wojewody i mieć aktywny status UKR w dniu w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku. I na koniec – jeśli służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego, osoba ta otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”.

To jednak nie koniec zmian. Wygaszone zostanie również świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy, związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych. W ramach prac nad nowelizacją planowane są także zmiany w zakresie obowiązku uczęszczania przez dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji oraz w zakresie uznawania kwalifikacji m.in. psychologów. Od 1 lipca br. nastąpi wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania wykonywania fotografii i jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł.

źródło: MSWiA

Przeczytaj również