ZUS ogłasza konkurs. Pracodawcy mogą dostać nawet 300 000 zł dofinansowania

ZUS ma do rozdania 120 mln złotych. Jednak pracodawcy mogą jednorazowo uzyskać maksymalnie 300 000 zł. Dofinansowanie w takiej wysokości wymaga wniosku i wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez instytucję. Jaki są zasady i kto może przystąpić do konkursu?

ZUS ogłasza konkurs. Pracodawcy mogą  dostać nawet  300 000 zł dofinansowania
Podaj dalej

ZUS oferuje zastrzyk gotówki na prewencję wypadkową

W związku z tym, że ZUS ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, przedsiębiorcy mogą się ubiegać o środki finansowe na ten cel. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek i złożyć projekt dotyczący realizacji działań podjętych w ramach prewencji wypadkowej.

Konkretnie projekty powinny dotyczyć działań podjętych w celu:

– poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
– zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

ZUS weźmie pod uwagę projekty, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
– środki ochrony indywidualnej.

ZUS ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Czy każdy przedsiębiorca może wziąć udział w konkursie?

Regulamin konkursu zakłada, że mogą w nim wziąć udział płatnicy składek ZUS, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

– nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– opłacają w terminie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz  podatki i nie mają z tego tytułu zaległości,
– nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie i jakie są terminy?

Wniosek o wsparcie wraz z dokumentacją projektu składa się wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Instrukcja krok po kroku znajduje się tutaj, podobnie jak warunki konkursu i dokumenty do pobrania.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Warto wiedzieć, że z poprzednich edycji konkursu z dofinansowania ZUS skorzystało ponad  tysiąc pracodawców. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r. NIE PRZEGAP: Od 1 marca 2024 roku kluczowe zmiany dla emerytów i rencistów. Część z nich zyska ponad 200 złotych

Przeczytaj również