Kwiecień to ważny miesiąc dla przyszłych emerytów. Przechodzący na świadczenie z ZUS, czy poczekać?

Przyszli emeryci składający wnioski o świadczenie w kwietniu powinni wiedzieć, że wysokość wypłacanych co miesiąc środków ZUS ustala się z wykorzystaniem tzw. tablic średniego dalszego trwania życia. Te udostępnia inna instytucja- GUS. Wiemy już, że obniżą one przyszłe świadczenia Polaków.

Kwiecień to ważny miesiąc dla przyszłych emerytów. Przechodzący na świadczenie z ZUS, czy poczekać?
Podaj dalej

Jak tablice wpływają na wysokość emerytury?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że opublikowane przez GUS dane, dotyczące tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, pokazują jasno, że Polacy żyją dłużej. Co to oznacza jednak dla osób składających wnioski o emeryturę?

Takie ogłaszane co roku dane, zawsze obejmujące okres od kwietnia do marca kolejnego roku dotyczą zawsze wniosków złożonych w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Jak informują eksperci Money.pl, korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury są tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Niewątpliwie wiadomość, że poziom długości życia Polaków osiągnął już ten sprzed pandemii to dobra wiadomość. Jednak jak ona się ma do wysokości świadczeń przyszłych emerytów?

Zasada jest taka, że kapitał, który mamy zgromadzony w ZUS, dzieli się przez odpowiednią liczbę miesięcy i w ten sposób uzyskuje wysokość świadczenia. Jaki wyliczyli w praktyce eksperci, jakby nie było to będzie ona niższa.

Wydłużenie średniej długości życia powoduje, że emerytury wyliczone na podstawie nowych tablic będą niższe od tych, które wyliczano na podstawie tablic obowiązujących do końca marca 2024 r.

im później przejdziemy na emeryturę z ZUS tym dla nas lepiej
Iim później przejdziemy na emeryturę tym dla nas lepiej foto: Pixabay

Eksperci pokazali szacunkowe liczby świadczeń ZUS

Aby wyjaśnić, dlaczego pomimo tego, że Polacy żyją dłużej świadczenia zmaleją eksperci Money.pl pokazali szacunkowe liczby. Szczegóły znajdują się na udostępnionej poniżej grafice.

Do wyliczenia świadczeń w przykładach posłużono się wysokością środków zgromadzonych w ZUS w kwotach:

-500 tys. zł,

-700 tys. zł

-900 tys. zł.

Dane dotyczą osób, które przechodząc na emeryturę, mają 60 lub 65 lat. Różnice w przeliczeniu na wysokość emerytury wynikają z wziętych pod uwagę tablic:

  • dalszej średniej trwania życia obowiązującej do końca marca 2024 r.
  • obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Jak widać parametr, jakim jest średnia długość życia, która się wydłużyła, ma wpływ na emerytury wyliczone na podstawie nowych tablic. Te będą niższe od tych, które wyliczono na podstawie tablic obowiązujących do końca marca 2024 r. Ponadto jak widzimy, im wyższy zgromadzony kapitał, tym większe są różnice w wysokości wyliczanej emerytury.

Różnica w przypadku osób z kapitałem 500 tys. zł jest niewielka, bo wynosi niecałe 74 zł (60 lat) i ok. 97 zł (65 lat). Największa różnica jest w przypadku emerytów z 900 tys. zł kapitału. Wynosi prawie 133 zł (60 lat) i ponad 174 zł (65 lat).

Reasumując im później przejdziemy na emeryturę tym dla nas lepiej. To dlatego, że świadczenie będzie wyższe. Dzieje się tak dlatego, że liczba miesięcy, przez które dzieli się zgromadzony kapitał, maleje. Czytaj także: Kolejne rodziny z dodatkowym wsparciem pieniężnym. Dodatki 1000 zł mają być wypłacane od 1 lipca

Oskar Sobolewski, ekspert Money.pl (Wyliczenia na podst. danych ZUS)

Przeczytaj również