Jakie pieniądze za pracę przy wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy diety będą wyższe?

W Polsce właśnie zakończyły się wybory samorządowe. Członkowie komisji, którzy brali udział w pracach przy  drugiej turze wyborów, mogli liczyć na dodatkowe pieniądze do budżetu domowego. Czy wynagrodzenie za prace przy wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie wyższe, czy niższe od diet w zakończonych wyborach samorządowych?

Jakie pieniądze za pracę przy wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy diety będą wyższe?
Podaj dalej

Na jakie pieniądze mogą liczyć członkowie  komisji w wyborach samorządowych, a jakie do Parlamentu Europejskiego?

Członkowie komisji zatrudnieni w wyborach samorządowych mogli w tym roku liczyć na ekstra 700 zł do budżetu domowego. Nieco więcej zarobili przewodniczący komisji i zastępcy, którzy odpowiednio otrzymali diety w wysokości 900 i 800 zł.

Tam, gdzie konieczna była druga tura głosowania, członkowie komisji wyborczych zarobili dodatkowo 350 zł, a przewodniczący i zastępcy przewodniczącego odpowiednio 450 i 400 zł. Jaka jest wysokość diet dla członków komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Niestety należności pieniężne w tym przypadku są niższe.

Diety dla członków komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynoszą 500 zł, czyli o 200 zł mniej niż w przypadku wyborów samorządowych. Przewodniczący komisji obwodowej otrzyma 700 zł, czyli tyle ile członek komisji w wyborach samorządowych. Zastępca przewodniczącego może liczyć na kwotę 600 zł.

Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r., w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

UE flaga fot. Freepik
UE flaga fot. Freepik

Eurowybory odbędą się w Polsce za 47 dni

Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00 -21:00. Kto może kandydować na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia. Ponadto mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują. Kto nie może zasiadać w komisji?

W komisji nie mogą zasiadać:
-kandydat w wyborach,
-komisarz wyborczy,
-pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego,
-urzędnik wyborczy,
-mąż zaufania.

Co ważne, osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych. Jednak tylko i wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba spokrewniona.

Przeczytaj również