30 kwietnia to ostatni dzwonek na dodatek osłonowy. Pamiętaj, że liczy się data wpłynięcia wniosku

Polacy chcący skorzystać z dofinansowania, jakim jest dodatek osłonowy, nie powinni zwlekać z wnioskiem. Ci, których dokumenty trafią do urzędów po 30 kwietnia, mogą nie otrzymać świadczenia.

30 kwietnia to ostatni dzwonek na dodatek osłonowy. Pamiętaj, że liczy się data wpłynięcia wniosku
Podaj dalej

Dodatek osłonowy – co to jest i ile wynosi?

Dodatek osłonowy reguluje ustawa z 7 grudnia br. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Taki dodatek przyznawany będzie za okres od  1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Jednak jak mowa w przepisach będzie przysługiwać osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

– gospodarstwa domowe wieloosobowe muszą spełnić kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu nieprzekraczającego kwoty 1500 zł na osobę.

Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek osłonowy obowiązuje wg zasady „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach.

wniosek o dodatek osłonowy najlepiej złożyć już dzisiaj
foto: freepik

Ile wynosi tego typu dofinansowanie?

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem. Ważne jest, aby źródło ogrzewania gospodarstwa domowego znajdowało się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kwoty takiego dodatku wyniosą odpowiednio:

– 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego. To oznacza, że nie jest objęty podatkiem dochodowym, ani nie podlega egzekucji. Kluczowa dla jego otrzymania jest data złożenia wniosku.

Polacy często błędnie interpretują datę 30 kwietnia, jako tę właściwą do złożenia dokumentów o wypłatę dodatku. Tymczasem kluczową dla wypłaty świadczenia jest data fizycznego wpłynięcia wniosku do urzędu, a nie np. data stempla pocztowego. Dlatego nie warto odkładać załatwienia formalności do jutra. Wniosek należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce wnioski często obsługują gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.

Przeczytaj również