Wiemy, jakie są nastroje konsumenckie Polaków. Czy jest lepiej?

Nastroje konsumenckie Polaków, jak w każdej gospodarce zależą od sytuacji politycznej w kraju oraz na świecie. W nowy rok w większości przypadków wchodzimy z lepszym nastrojem. Czy wskazują na to wskaźniki ekonomiczne zaprezentowane przez GUS?

Wiemy, jakie są nastroje konsumenckie Polaków. Czy jest lepiej?
Podaj dalej

Przez ostatnie lata jednymi z największych problemów polskiej gospodarki były inflacja oraz napięta sytuacja za naszą wschodnią granicą. W 2024 roku te dwa czynniki są nadal obecne. Jednak jako ludzie prawdopodobnie akceptujemy tę zaistniałą sytuację i zaczynamy żyć, jak dawniej.

Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) zyskuje na sile

Styczniowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przynosi optymistyczne wieści dotyczące nastrojów konsumenckich Polaków. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wykazuje wyraźną poprawę, odzwierciedlając pozytywną tendencję zarówno w obecnych, jak i przyszłych perspektywach konsumpcji indywidualnej.

Wzrost wskaźników

GUS donosi, że wszystkie składowe wskaźnika BWUK odnotowały wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największe wzrosty zaobserwowano w ocenach obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnych możliwościach dokonywania ważnych zakupów, zyskując odpowiednio 3,5 punktów procentowych i 3,1 punktów procentowych. Pozostałe składowe wskaźnika również odnotowały wzrosty, obejmując ocenę przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (2,9 punktów procentowych), ocenę obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (2,4 punktów procentowych) oraz ocenę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (1,1 punktów procentowych).

Wzrost wskaźników ekonomicznych

Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość

Jednym z najbardziej zachwycających aspektów danych jest porównanie obecnej wartości BWUK z rokiem poprzednim. Obecny wskaźnik jest aż o 25,5 punktów procentowych wyższy niż w styczniu 2023 roku, co świadczy o znacznym zwiększeniu zaufania konsumentów do perspektyw gospodarczych.

 Wzrost Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WWUK)

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który prognozuje przyszłe tendencje konsumpcji indywidualnej w najbliższych miesiącach, również wykazuje pozytywną dynamikę. WWUK wzrósł o 2,6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając poziom -3,8. To kolejna obiecująca wiadomość, która sugeruje, że Polacy oczekują poprawy sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach.

Tendencja wzrostowa

GUS informuje, że wszystkie składowe wskaźnika WWUK wykazały wzrosty, przy czym największy wzrost odnotowano w ocenie możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (3,8 punktów procentowych). Pozostałe składowe również zyskały na wartości, obejmując ocenę przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (2,9 punktów procentowych), ocenę przyszłego poziomu bezrobocia (2,8 punktów procentowych) oraz ocenę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (1,1 punktów procentowych).

sklep zakupy produkt
fot. freepik

Wiemy, jakie są nastroje konsumenckie

Również wartość WWUK w styczniu 2024 roku była imponująco wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, o 23,8 punktów procentowych. To kolejny dowód na rosnący optymizm konsumentów i ich nadzieje na lepszą przyszłość gospodarczą.

Podsumowując, dane dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny wyraźnie wskazują na poprawę nastrojów konsumenckich w Polsce. To pozytywny sygnał dla gospodarki kraju, który może wpłynąć na wzrost konsumpcji i aktywności gospodarczej. Ważne jest, aby obserwować te tendencje w nadchodzących miesiącach, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Przeczytaj również