NBP z pokaźną stratą. Taka dziura w budżecie zaskoczyła ekspertów

Narodowy Bank Polski ma przed sobą trudne zadanie. Pandemia i wojna na Ukrainie podniosły inflację. Również polityka finansowa nie była idealna. Skutki tych działań widać w bardzo dużej stracie finansowej w NBP za 2023 rok. Co dalej?

NBP z pokaźną stratą. Taka dziura w budżecie zaskoczyła ekspertów
Podaj dalej

To, jak postrzegana jest gospodarka danego kraju, zależy wyłącznie od poziomu zaufania. Jeśli regulujemy swoje zobowiązania wobec innych państw, nie ma wielkiego powodu do niepokoju. Jednak decyzje Narodowego Banku Polskiego mają też znaczenie dla reputacji Polski w świecie. Jeśli prezes Adam Glapiński wykazuje się deficytem, wielu powodów do zadowolenia nie mamy.

Wstęp do kryzysu

Narodowy Bank Polski (NBP) zakończył rok 2023 z poważną stratą finansową wynoszącą 20,8 mld zł. Jest to znaczne pogorszenie sytuacji w porównaniu do roku 2022, kiedy strata wyniosła prawie 17 mld zł. Ta kontynuacja negatywnego trendu rzuca cień na zarządzanie bankiem przez Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, którego kadencja coraz częściej budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

NBP – kontekst międzynarodowy i wewnętrzne wyzwania

Strata Narodowego Banku Polskiego nie tylko wpływa na finanse państwa, ale ma także daleko idące konsekwencje dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Polska, jest członkiem Unii Europejskiej. Jej decyzje są uważnie obserwowane przez międzynarodowe agencje ratingowe oraz inwestorów. Taka znacząca strata może wpłynąć negatywnie na ocenę kredytową kraju, co z kolei może podnieść koszty zadłużenia zarówno dla państwa, jak i polskich przedsiębiorstw.

„Siedem grzechów głównych” Prezesa NBP

Artykuł wskazujący na „siedem grzechów głównych Adama Glapińskiego” zyskał na popularności w mediach i w sieciach społecznościowych. Tam dyskutuje się o wpływie jego decyzji na obecną sytuację w banku. Krytycy zarzucają mu brak adekwatnych działań mających na celu stabilizację i poprawę wyników finansowych banku centralnego, co mogłoby przynieść korzyści całej gospodarce.

Niepokojące prognozy na przyszłość

Przedstawione w raporcie finansowym dane wskazują, że strata z lat ubiegłych, która nie została pokryta, wynosi obecnie ponad 27 mld zł. To ujawnia długofalową problematykę związaną z zarządzaniem strategicznymi zasobami finansowymi kraju. Pomimo deklaracji wsparcia budżetu państwa kwotą 6 mld zł w sierpniu 2023 roku, te środki były już wcześniej uwzględnione w planach finansowych i nie są w stanie zrekompensować ogromnej skali strat.

NBP potrzebuje zmiany

Sytuacja w Narodowym Banku Polskim wymaga pilnej analizy i prawdopodobnie restrukturyzacji. Wszystko po to, aby zapobiec dalszym negatywnym skutkom dla gospodarki kraju. Decyzje podjęte w najbliższych miesiącach mają kluczowe znaczenie dla przyszłości finansowej Polski oraz jej pozycji na międzynarodowym rynku finansowym. Politycy i zarząd NBP stoją przed trudnym zadaniem przywrócenia stabilności i zaufania do instytucji, która jest fundamentem finansowego bezpieczeństwa państwa.

źródło: www.pap.pl

Przeczytaj również