NBP skupuje złoto. Co to oznacza dla Polaków?

Narodowy Bank Polski w ostatnim czasie ma umiarkowaną passę. Jednak NBP poza kontrowersyjnymi decyzjami związanymi ze stopami procentowymi, także sukcesywnie rozbudowuje rezerwy złota. Co to oznacza dla Polaków i naszej gospodarki?

NBP skupuje złoto. Co to oznacza dla Polaków?
Podaj dalej

W ostatnich latach Narodowy Bank Polski (NBP) dokonał znaczących ruchów w zakresie dywersyfikacji swoich rezerw walutowych. Koncentrował się szczególnie na zgromadzeniu złota. W 2023 roku Polska znacznie wzmocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jako państwo mamy na koncie imponujące zakupy kruszcu. W ten sposób Polska zwiększyła swoje rezerwy złota do poziomu, który stawia kraj wśród czołowych posiadaczy tego cennego metalu na świecie.

NBP zwiększyło rezerwę złota

W 2023 roku NBP kupił aż 130 ton złota, co jest wyrazem strategicznego podejścia banku do zarządzania aktywami rezerwowymi. Te działania są kontynuacją polityki rozpoczętej w 2018 roku, kiedy to NBP po raz pierwszy od XX wieku zdecydował się na zakup złota. Wzrost rezerw złota w 2023 roku pozwolił Polsce osiągnąć łączną ilość 358,7 ton, co plasuje nasz kraj na prestiżowym 17., a bez uwzględnienia instytucji międzynarodowych, na 15. miejscu na świecie.

Adam Glapiński, RPP / NBP

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Złoto od dawna jest postrzegane jako bezpieczna przystań w niestabilnych ekonomicznie czasach. Banki centralne na całym świecie, szczególnie po kryzysie finansowym w 2008 roku, zaczęły ponownie doceniać rolę złota jako elementu stabilizującego rezerwy. W kontekście globalnej niepewności oraz wyzwań, takich jak inflacja, złoto staje się ważnym składnikiem w strategii dywersyfikacji aktywów. Również dla osób prywatnych, ponieważ jest to bardzo atrakcyjna metoda przechowania wartości pieniądza w długim czasie.

Jakie decyzje podejmie NBP?

NBP, pod przewodnictwem prezesa Adama Glapińskiego, chce dalej zwiększać udział złota w rezerwach walutowych Polski. Obecnie udział ten wynosi 12,3%, a oczekiwany poziom to 20%. Osiągnięcie tego celu wymagałoby kontynuacji zakupów złota, co może być wyzwaniem w obliczu globalnych zmian cen kruszcu i dynamiki rynków finansowych.

Wojna USA vs Rosja, a cena złota

Polska nie jest jedynym krajem, który zwiększył swoje rezerwy złota. Kraje takie jak Chiny, Rosja, Indie, Turcja, i Kazachstan również znacząco zwiększyły swoje rezerwy w ostatnich latach. W 2022 roku banki centralne na całym świecie dokonały największych zakupów złota od przynajmniej 55 lat, co świadczy o globalnym trendzie wzmacniania rezerw tego cennego metalu.

paliwo putin rosja
fot. kremlin.ru

Światowe zawirowania w postaci bezpośredniej konfrontacji pomiędzy USA, a Rosją, mogą wywindować ceny złota do astronomicznych poziomów. Każdy większy chaos na Ziemi przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wartości uncji złota na światowych rynkach. W czasach dużej niepewności gospodarczej, podczas globalnego konfliktu prywatne rezerwy złota, mogą dosłownie uratować życie.

Co nas czeka w 2024 roku?

Narodowy Bank Polski, poprzez swoją aktywność na rynku złota, demonstruje przemyślaną i długoterminową strategię zarządzania rezerwami walutowymi. Wzrost rezerw złota w 2023 roku nie tylko zwiększa stabilność finansową Polski, ale także umacnia pozycję kraju na arenie międzynarodowej. W obliczu globalnych wyzwań ekonomicznych, takich jak inflacja i niestabilność rynków, złoto wydaje się być kluczowym składnikiem w strategii zabezpieczenia finansowego narodu.

źródło: bankier.pl

Przeczytaj również