Mirosław Suchoń - nowym przewodniczącym Komisji Infrastruktury

W pierwszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, wybrano przewodniczącego. Jest nim Mirosław Suchoń. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, był przewodniczącym spotkania w nowej kadencji. Czego branża motoryzacyjna może spodziewać się po nowym przewodniczącym?

Mirosław Suchoń – nowym przewodniczącym Komisji Infrastruktury
Podaj dalej

Działania związane z infrastrukturą mają ogromne znaczenie  dla każdego państwa. Decyzje podjęte na etapie planowania długofalowych strategii oraz tworzenia projektów ustaw mają wpływ na życie mieszkańców. Przed Polską kilka kluczowych zmian dotyczących między innymi budownictwa i transportu drogowego. Dlatego nowy skład Komisji Infrastruktury jest szczególnie istotny.

Czym zajmuje się Komisja Infrastruktury?

Do zakresu działania Komisji Infrastruktury w polskim Sejmie, oprócz wcześniej wymienionych aspektów, należą także:

  1. Sprawy budownictwa – komisja zajmuje się regulacjami i ustawami związanymi z budownictwem, co obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne w tym sektorze.
  2. Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – zajmuje się sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym, rozwojem terenów miejskich i wiejskich, a także polityką mieszkaniową.
  3. Sprawy transportu lądowego i powietrznego – komisja pracuje nad regulacjami dotyczącymi transportu drogowego, kolejowego, jak również lotniczego, zajmując się aspektami zarówno technicznymi, jak i bezpieczeństwa w tych obszarach.
  4. Poczta: do kompetencji Komisji należą także kwestie związane z usługami pocztowymi, ich regulacją i funkcjonowaniem.
  5. Geodezja i kartografia: komisja odpowiada również za przepisy i regulacje dotyczące geodezji i kartografii, co ma kluczowe znaczenie dla zarządzania przestrzenią kraju oraz dla prac budowlanych i planistycznych.

Te dodatkowe obszary działania pokazują, jak szeroki i różnorodny jest zakres obowiązków Komisji Infrastruktury, obejmujący kluczowe aspekty funkcjonowania infrastruktury i rozwoju przestrzennego Polski.

Mirosław Suchoń nowym przewodniczącym

Poseł Mirosław Suchoń z Polska 2050-TD został wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. W głosowaniu, które odbyło się we wtorek, za kandydaturą Suchońa opowiedziało się 32 posłów, z kolei nikt nie głosował przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ten jednogłośny wybór podkreśla silną pozycję Suchońa.

 

W trakcie tego samego posiedzenia, posłowie wybrali również czterech zastępców przewodniczącego komisji. Funkcje zastępców pełnią: Jacek Tomczak (PSL-TD), Paulina Matysiak (Lewica), Paweł Olszewski (KO), oraz Krystyna Sibińska (KO). Wybór tych osób odzwierciedla dążenie do zróżnicowania i reprezentacji różnych perspektyw w Komisji Inrastruktury.

Jednakże, podczas posiedzenia nie zgłoszono reprezentanta partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) do składu prezydium, co skutkowało pozostawieniem jednego miejsca nieobsadzonego. Ta decyzja może mieć znaczące implikacje dla dalszej pracy komisji oraz jej relacji z różnymi frakcjami politycznymi.

Czego spodziewać się po nowym składzie komisji?

Wybór nowego przewodniczącego oraz jego zastępców to znaczący krok w dalszym kształtowaniu polityki infrastrukturalnej Polski. Oczekuje się, że pod nowym przywództwem, Komisja Infrastruktury podejmie istotne inicjatywy i projekty, które będą miały wpływ na rozwój sektora transportowego i budowlanego w kraju.

W kontekście branży motoryzacyjnej, te zmiany mogą oznaczać nowe kierunki w polityce transportowej. Trzeba położyć szczególny nacisk w obszarach związanych z transportem drogowym i kolejowym. W związku z tym, sektor motoryzacyjny z uwagą będzie śledził działania nowego przewodniczącego i jego zespołu, mając nadzieję na dalsze wsparcie i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Strefa Czystego Transportu - znak
fot. Marek Anioł / strazmiejska.krakow.pl

Otwartymi kwestiami są Strefy Czystego Transportu, nowe ekologiczne paliwa, zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, czy rozwój infrastruktury drogowej. Te wszystkie aspekty wymagają uregulowania prawnego. Przede wszystkim dialogu z kierowcami, którego wcześniej brakowało, a był bardzo potrzebny. Czas pokaże, czy do takich gestów politycznych dojdzie za czasów nowego składu Komisji Infrastruktury.

źródło: PAP

Przeczytaj również