4-dniowy tydzień pracy w Polsce - trwają pierwsze przygotowania

Niczym bumerang powraca 4-dniowy tydzień pracy w Polsce. Z jednej strony chcemy być aktywni zawodowo, z drugiej dla coraz większej grupy osób ważna jest swoboda działania w innych obszarach. Dlatego nad Wisłą trwają pierwsze konsultacje społeczne.

4-dniowy tydzień pracy w Polsce – trwają pierwsze przygotowania
Podaj dalej

Oczywiście tak fundamentalna zmiana na rynku pracy wymaga analiz i przygotowania. Trzeba również mieć świadomość tego, że nie każdy zawód może być wykonywany tylko przez cztery dni w tygodniu. W związku z tym siłą rzeczy, jakaś grupa zawodowa jest pokrzywdzona.

Ministerstwo rozpoczyna badania nad 4-dniowym tygodniem pracy

Polska stoi na progu potencjalnie przełomowej zmiany w sferze rynku pracy. Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia aktywności zawodowej jest prawdziwą rewolucją. Jak stwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym roku pojawią się wyniki badań na temat tego, jak taki model pracy mógłby zostać zaimplementowany. Debata na ten temat nabiera tempa. Zwłaszcza w kontekście rosnącej globalnej dyskusji o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

Korzyść dla pracowników

Podstawowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy jest troska o pracowników oraz potencjalne zwiększenie ich produktywności. Teoria, że mniej czasu spędzonego w pracy może prowadzić do większej efektywności w pracy godzinach, znajduje coraz więcej potwierdzeń w badaniach psychologicznych i ekonomicznych. Ponadto, model ten może przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu oraz poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. Jest to niezwykle istotne w kontekście postpandemicznego świata. Wiemy, że w wielu przypadkach system pracy zmienił się w hybrydowy lub całkowicie zdalny.

4-dniowy tydzień pracy, jakie są koszty?

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy nie jest wolne od wyzwań. Jak zaznaczył Sebastian Gajewski, wiceprezes Ministerstwa, konieczne jest dokładne zbadanie kosztów związanych ze skróceniem czasu pracy. Istotny jest również sposób wprowadzenia tego na rynku pracy. Przedsiębiorstwa mogą stawić czoła potrzebie restrukturyzacji harmonogramów pracy i dostosowania operacji, co może wiązać się z początkowymi kosztami adaptacyjnymi. Tak duża zmiana jest też znacznym wydatkiem dla gospodarki, ponieważ wymaga dostosowania w bardzo wielu obszarach.

Elastyczne godziny pracy

Analizy przeprowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) pokażą, które modele wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy najlepiej pasują do polskiej gospodarki. Rozważane są różne warianty, od elastycznych godzin pracy po całkowite skrócenie tygodnia pracy. Kluczowym czynnikiem będzie tutaj adaptacyjność sektorów i specyfika zawodów. Gdyż nie wszystkie branże mogą równie łatwo wprowadzić takie zmiany bez negatywnego wpływu na swoją działalność.

dodatek zegar praca
fot. freepik

4-dniowy tydzień pracy zmieni popyt na pracowników?

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy może również stymulować innowacje w zarządzaniu i organizacji pracy. Polska, chce iść śladem zachodnich gospodarek. Niektórzy chcą, aby Polska była na czele globalnego ruchu promującego zdrowsze podejście do pracy. To także szansa na przyciągnięcie talentów poszukujących elastycznych form zatrudnienia, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i inwestycji. Zmiana ilości godzin powinna też wpłynąć na popyt na pracowników, ponieważ w krótszym czasie wypada zrobić tę samą ilość pracy.

Nie ma miejsca na lekkomyślność

Decyzja o wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia pracy nad Wisłą musi być przemyślana. Najlepiej jako wynik głębokich analiz i badań. Bez prawidłowej oceny, jak najlepiej zrównoważyć potrzeby pracowników i pracodawców. Przy jednoczesnym optymalizowaniu korzyści dla całej gospodarki.

źródło: www.gov.pl

Przeczytaj również