233,7 mln zł na budowę kolejnego odcinka autostrady A2

W miniony czwartek podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce Faza II ”. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i skrócenia czasu podróży, zmniejszenia ryzyka wypadków, a także ograniczenia emisji spalin i hałasu w rejonie województwa mazowieckiego.

233,7 mln zł na budowę kolejnego odcinka autostrady A2
Podaj dalej

Projekt dotyczy budowy autostrady A2 na odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce o długości 37,43 km, który jest zlokalizowany w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Obejmuje m.in. budowę:

  • 3 węzłów drogowych: „Groszki”, „Gręzów”, „Swoboda”,
  • odcinka DK2 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami BRD z uwagi na jej nowy ślad związany z budową węzła drogowego,
  • niezbędnych obiektów inżynierskich (m.in. mosty, wiadukty, przepusty),
  • dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania,
  • przebudowę dróg poprzecznych.

Dzięki wsparciu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 powstanie autostrada, która przyczyni się do wzrostu mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa mazowieckiego i poza granice Polski. Całkowita wartość II fazy inwestycji wynosi 637,14 mln zł, w tym dofinansowanie unijne – 233,7 mln zł.

Rozbudowa autostrady A2

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. mazowieckim, na terenie miasta Siedlce, w powiatach: mińskim, węgrowskim, siedleckim; na terenie gmin: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec i Siedlce. Przedmiotowy odcinek autostrady A2 stanowi fragment międzynarodowej drogi E30 Cork – Bristol – Utrecht – Berlin – Świecko – Świebodzin – Poznań – Łowicz – Warszawa – Siedlce – Terespol – Brest – Mińsk – Moskwa – Omsk.

Przeczytaj również