Zasiłek przedemerytalny - ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?

Zasiłki stanowią istotny element systemu wsparcia, pełniąc kluczową rolę w zapewnianiu minimalnego bezpieczeństwa finansowego obywateli w różnych sytuacjach życiowych. W dzisiejszym artykule porozmawiamy sobie o zasiłku przedemerytalnym, o którym ubiegać mogą się Polacy spełniający konkretne wymogi. Kwota świadczenia finansowego podlega corocznej waloryzacji i już na początku marca ulegnie podwyższeniu. Obecnie wnioskodawcy mogą liczyć na kilkaset złotych wsparcia, pod warunkiem spełnienia warunków. 

Zasiłek przedemerytalny – ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?
Podaj dalej

Zasiłek przedemerytalny – komu przysługuje? 

bon turystyczny dodatek pieniądze
fot. freepik

Wysokie ceny produktów spożywczych, opłaty, z którymi każdego miesiąca zmagają się grupy obywateli to obowiązki finansowe niemożliwe do przeskoczenia. Czasem zdarza się, że nie na każdego czeka komfort pieniężny. Życie bywa przewrotne i w gruncie rzeczy ciężko przewidzieć, kiedy przewróci się ono na plecy. Z tego właśnie powodu w naszym kraju istnieją różnego rodzaju zasiłki, które mają pomóc Polakom w potrzebie.

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły pracę z powodu likwidacji, upadłości zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy. Aby go otrzymać, konieczne jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w danym miejscu zatrudnienia. 

Zasiłek przedemerytalny może być przyznany także osobom, które wcześniej otrzymywały rentę z powodu niezdolności do pracy. To samo tyczy się świadczenie pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna po śmierci osoby, którą się opiekowały. Aby spełnić warunki, konieczne jest sprawowanie opieki przez co najmniej 365 dni, osiągnięciu wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn). Do tego dochodzi także posiadanie stażu pracy wynoszącego kolejno 20 lub 25 lat. Świadczenie przedemerytalne trafi w ręce osób, które spełnią przynajmniej jeden ze wspomnianych warunków. 

Jak otrzymać zasiłek oraz ile wynosi? 

przegląd techniczny badanie techniczne opłata
fot. freepik.com – welcomia

Aby uzyskać zasiłek przedemerytalny, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku na formularzu ESP w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Procedura składania dokumentu może odbywać się zarówno osobiście w siedzibie ZUS-u, za pomocą tradycyjnej przesyłki pocztowej. Istnieje także najprostsza i najmniej inwazyjna opcja, czyli możliwość załatwienia formalności elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS. Wraz z wnioskiem konieczne jest dołączenie: 

  •  papieru potwierdzającego okresy składkowe i nieskładkowe, które zawarte są na formularzu ERP-6,
  • świadectwa pracy lub w zależności od sytuacji wnioskodawcy, postanowienie sądu o upadłości firmy lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez co najmniej 365 dni. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobligowany jest do wydania decyzji dotyczącej przyznania zasiłku przedemerytalnego w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do podjęcia decyzji. 

Do końca lutego kwota wypłacanego zasiłku wynosi 1600,72 złotych brutto, co w przeliczeniu na netto, daje na rękę wnioskodawcy 1350,70 złotych. Oczywiście jak to ze świadczeniami i zasiłkami bywa jego kwota podlega corocznej waloryzacji i już 1 marca 2024 roku, poznamy jego wyższą kwotę. 

Podczas pobierania zasiłku przedemerytalnego, można podjąć się pracy zarobkowej, aczkolwiek trzeba mieć na uwadzę, że dochody mogą wpływać na wysokość świadczenia. Jeżeli przychód zostanie przekroczony powyżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zasiłek zostanie zawieszony. Jeśli natomiast dochody przekroczą 25 proc. dodatek finansowy będzie obniżany o nadwyżkę ponad dopuszczalną kwotę. 

 

Przeczytaj również