Ryczałt energetyczny w 2024 roku. Jak działa, ile wynosi i kto go otrzyma?

 

Ryczałt energetyczny w 2024 roku. Jak działa, ile wynosi i kto go otrzyma?
Podaj dalej

W obliczu rosnących kosztów energii, ryczałt energetyczny może okazać się dla części obywateli kluczowym narzędziem wsparcia dla gospodarstw domowych. Mówimy tu o świadczeniu, które ma na celu odciążyć finansowo Polaków. Musicie być jednak świadomi, że nie każdemu z nas przyjdzie z niego skorzystać. Aby w pierwszej kolejności się o niego ubiegać, należy spełnić kilka podstawowych warunków, które zadecydują o przyznaniu wsparcia. Poza tym, konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – następnie ZUS przyzna uprawnienia i każdego miesiąca zacznie wysyłać środki na konta bankowe. Łącznie w ciągu roku można otrzymać około 3000 złotych. Po terminie waloryzacji, kwota ta ulegnie podwyższeniu. 

Ryczałt energetyczny w 2024 roku – kto go otrzyma? 

prad energia miasto
fot. freepik

Grupą narażoną na wysokie ceny opłat najczęściej są seniorzy. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w których osobom starszym po prostu brakuje pieniędzy na pożywienie, czy lekarstwa. Rząd stara się na bieżąco wspierać tych obywateli, wprowadzając różne formy wsparcia w postaci dodatkowych ulg, czy świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych każdego miesiąca zajmuje się wypłatą atrakcyjnego dofinansowania, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych między innymi z opłatami za prąd. Wniosek, to jeden z koniecznych obowiązków, jaki należy spełnić. Jednak czy seniorzy chętni na darmowe pieniądze powinni zrobić coś jeszcze? Kto w ciągu roku otrzyma łącznie 3000 złotych na konta? 

Taką formę wsparcia umożliwia ryczałt energetyczny regularnie przyznawany seniorom w całym kraju. ZUS rozsyła Polakom pieniądze, które następnie mogą zostać wykorzystane na obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną, gazową oraz cieplną, pod warunkiem wykorzystywania ich w celach domowych. Z darmowych przelewów skorzystają: 

  • Wdowy pobierające emeryturę lub rentę, które straciły mężów w wyniku przymusowego zatrudnienia
  • Wdowy i wdowcy, których małżonkowie zginęli na wojnie
  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kamieniołomach, kopalniach węgla i batalionach budowlanych.

Musicie wiedzieć, o czym warto pamiętać, chcąc ubiegać się o ryczałt! 

polski rząd prąd energia samochód elektryczny elektryk
Pixabay
  • Jak już mówiliśmy na początku kluczowym elementem jest złożenie wniosku oraz odpowiednich dokumentów. Szablon bez problemu można znaleźć w internecie. 
  • Jeśli o pieniądze ubiega się osoba, która uczestniczyła w wojnie, musi dołączyć do wniosku decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
  • Podobnie ma się sytuacja w przypadku, gdy to nasz zmarły małżonek był kombatantem.
  • Nie ma żadnego sztywnego terminu, w którym powinniśmy złożyć wniosek. Można tego dokonać w dowolnym czasie. 
  • Podjęciem decyzji o przyznaniu świadczenia zajmuje się organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która złożyła wniosek. 
  • Wnioskodawca pozna ostateczny werdykt w sprawie otrzymania pieniędzy w terminie 30 dni. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wykonywał przelewy na konta bankowe uprawnionych seniorów. Każdego miesiąca trafi do nich kwota 255,17 złotych, która podlega także corocznej waloryzacji. W 2024 roku doczekamy się jej 1 marca – wtedy też dokładnie dowiemy się, ile wyniesie ryczałt energetyczny. Osoby, które od samego początku zeszłego roku korzystały z tej formy wsparcia otrzymały około 3000 złotych na częściowe pokrycie opłat związanych z energią. 

 

Przeczytaj również