Nieuczciwe praktyki wypłaty 800+. Ministerstwo apeluje o zachowanie ostrożności

Ruszył program Rodzina 800+. Świadczenie zostało przekazane dla niemal 7 milionów dzieci. Pojawiają się jednak sygnały o wykorzystaniu wypłaty tego świadczenia do nieuczciwych praktyk.

Nieuczciwe praktyki wypłaty 800+. Ministerstwo apeluje o zachowanie ostrożności
Podaj dalej

800 plus

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docierają informacje, że osoby nieuczciwe wykorzystują wypłatę z programu Rodzina 800+ do wyłudzania pieniędzy. Czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego.

Resort apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi. Kwota świadczenia wychowawczego jest zwiększana automatycznie – nie trzeba wypełniać żadnego nowego wniosku. Wypłaty z programu Rodzina 800+ są realizowane w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Rodzice informowani są o tym fakcie elektronicznie.

Nieprawdziwe są również informacje o rzekomym wyrównaniu świadczenia do kwoty 800 zł za rok ubiegły. Takie wyrównanie nie jest przyznawane.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego, należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie przez Internet. Za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną

800 zamiast 500

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu „Rodzina 800 plus” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł jest dokonywana z urzędu, bez konieczności składania przez rodziców/opiekunów dodatkowego wniosku. Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego, otrzymują je w nowej wysokości począwszy od 1 stycznia 2024 r. Pozostałe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają bez zmian.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Ważne:

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca , prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przeczytaj również