Pracodawca nie wysłał Ci tego dokumentu? Lepiej się o niego upomnij - inaczej problemy gwarantowane

Pracodawca jest jako płatnik zobowiązany do końca lutego przekazać swojemu pracownikowi PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Jest to imienna informacja o jego rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika, czyli zakład pracy. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu podatnik nie ma jeszcze rzeczonej deklaracji? Na pewno nie należy bezczynnie czekać aż pracodawca dopełni swoich obowiązków.

Pracodawca nie wysłał Ci tego dokumentu? Lepiej się o niego upomnij – inaczej problemy gwarantowane
Podaj dalej

Czy to pracodawca musi wysłać nam PIT-11?

Wysyłka deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy (czyli płatnika/zakładu pracy) – powinien przesłać ją najpierw właściwemu urzędowi skarbowemu, z którym się rozliczasz – w formie elektronicznej. Później następuje przekazanie jej podatnikowi (czyli Tobie). Pracodawca może dostarczyć dokument do rąk własnych, listownie lub elektronicznie. PIT-11 powinien trafić do Ciebie, aby możliwe było poprawne wyliczenie i złożenie Twojej deklaracji rocznej.

Warto przy tym pamiętać, że przygotowanie PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy jeżeli w roku 2023 wypłacił Ci on chociaż jedno wynagrodzenie z umowy o pracę lub zlecenie o wartości powyżej 200 zł. Brak PIT-u od pracodawcy może wystąpić jedynie w sytuacji, kiedy wiązało Cię z nim zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub innej umowy rozliczanej w ramach działalności wykonywanej osobiście, w której wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty 200 złotych. Od tego typu należności jest bowiem odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy.

praca wypłata wynagrodzenie mniej więcej tydzień pracy godziny
fot. pixabay

Nie dostałeś dokumentów? Reaguj!

Jeśli pracodawca nie dostarczył Ci PIT-11 w ustawowym terminie, warto jest o niego się upomnieć. A to dlatego, że jego nieotrzymanie nie zwalnia Cię z obowiązku rozliczenia podatku w terminie – czyli do 30 kwietnia bieżącego roku. W tym celu:

  • Skontaktuj się z pracodawcą lub działem księgowym/kadr Twojej firmy.
  • Poinformuj o nieotrzymaniu formularza PIT-11 i spróbuj się dowiedzieć, z czego to wynika.
  • Poproś o przekazanie/wysyłkę Twojego PIT-u.

W ostateczności możesz wysłać ponaglenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – będziesz mieć dowód próby samodzielnego rozwiązania niekomfortowej sytuacji.

Jakie są konsekwencje braku PIT-11?

Brak PIT-11 może prowadzić do różnych konsekwencji, w zależności od sytuacji. Warto zwrócić uwagę na 3 główne aspekty:

  • konsekwencje błędnego zeznania PIT – jeśli złożymy błędne zeznanie pit z powodu braku informacji możemy narazić się na konieczność korekty zeznania oraz ewentualne kary finansowe. Dlatego warto upewnić się, że nasze zeznanie podatkowe jest prawidłowe, nawet jeśli nie otrzymaliśmy PIT-11 od pracodawcy.
  • konsekwencje zaległego PIT – jeśli z powodu braku PIT-11 złożymy zaległy pit, możemy zostać obciążeni karą za opóźnienie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku opóźnienia wynikającego z błędu pracodawcy, to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.
  • konsekwencje niewypełnienia obowiązku podatkowego – brak PIT-11 może prowadzić do sytuacji, w której nie wypełnimy naszego obowiązku podatkowego w terminie. W takim przypadku, urząd skarbowy może nałożyć na nas karę za opóźnienie. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zareagować na brak PIT-11 i zgłosić ten fakt do odpowiednich instytucji.

Przeczytaj również