PILNE: Będą wakacje kredytowe 2024. Kredytobiorcy skorzystają z nich po raz ostatni

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożonym przez Ministra Finansów. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększona zostanie m.in. kwota dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

PILNE: Będą wakacje kredytowe 2024. Kredytobiorcy skorzystają z nich po raz ostatni
Podaj dalej

Nowelizacja ułatwi też skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców kredytobiorcom, u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. A nie 50 proc., jak to jest obecnie.

Nowelizacja ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom […] prowadzi do przedłużenia obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Nowelizacja przewiduje, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – czytamy w komunikacie.

Jak to będzie działać?

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., również w wymiarze dwóch miesięcy. W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Rozwiązanie po raz ostatni

Według zapowiedzi ministerstwa kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji od spłaty kredytu już po raz ostatni.

Tej formy wsparcia nie przewidujemy w następnych latach. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w całości przejmie rolę wspierania tych, którzy są w rzeczywiście trudnej sytuacji – stwierdził wiceminister finansów Jurand Drop podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przeczytaj również